Beräknad läsningstid 1 min

Sitras styrelse har ännu inte gjort en framställan om den följande överombudsmannen

Avvikande från uppgifter som förekommit i offentligheten har Sitras styrelse inte fattat beslut om sin framställan om Sitras överombudsman.

Kuva: Topias Dean, Sitra

Publicerad

”Processen för att välja Sitras överombudsman går på så sätt att Sitras styrelse lämnar en framställan till förvaltningsrådet, som fattar beslut om utnämningen”, säger Martti Hetemäki, ordförande för Sitras styrelse.

Målet är att urvalsprocessen slutförs i september.

”Sitras styrelse har ännu inte fattat beslut om sin framställan”, preciserar Hetemäki.

Den nya överombudsmannen tillträder den 1 januari 2020. Uppgiften som överombudsman för Sitra söktes inom utsatt tid av 51 personer. Uppgiften är tidsbunden och gäller fem år.

Ämne

Organisation

Eftersom Sitra är en fond som är underställd riksdagen är beslutsfattandet bundet till den finländska parlamentarismen. För förvaltningen av fonden ansvarar förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen.

Publicerad

Vad handlar det om?