nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Sitras utvecklingsprogram Maapalloliiga har delat ut pris till de organisationer som presenterade de bästa lösningarna för att inspirera finländare till miljövänliga handlingar i vardagen

De organisationer som presenterade de bästa idéerna för att inspirera finländare till miljövänliga handlingar i vardagen fick ta emot sina pris på avslutningsevenemanget för Sitras utvecklingsprogram Maapalloliiga. Evenemanget ordnades torsdagen den 14 februari. Första pris gick till föreningen Eettisen kaupan puolesta (Pro Ethical Trade Finland) för en kampanj som utmanar snabbmodet. Dessutom belönades två andra lösningar för en mer hållbar vardag.

Författare

Sanna Autere

Publicerad

I fjol våras utmanade Sitra organisationer och föreningar att utveckla nya innovativa lösningar som gör en hållbar vardag lätt och lockande för finländare. Utvecklingsprogrammet inleddes förra hösten. De tio bästa idéerna som inspirerar så många människor som möjligt och tillför någonting nytt och fräscht till strävan efter att minska koldioxidavtrycket antogs till programmet.

Första pris i Maapalloliiga gick till föreningen Eettisen kaupan puolesta ry för kampanjen Lempivaatteeni (Mina favoritplagg). Kampanjen uppmuntrar finländare att använda sina kläder en längre tid och bära sina favoritplagg med stolthet i stället för att jämt köpa nya kläder.

Textilindustrin är den näst mest förorenande industribranschen i världen efter oljeindustrin. I Finland slängs årligen cirka 70 miljoner kilo textilavfall. Det är 13 kilo per finländare. Kampanjen Lempivaatteeni ska väcka finländarna till insikt om de effekter som textilindustrin har på miljön och få människor att kräva alternativ för engångsmode.

”Enligt juryn uppmuntrar kampanjen Lempivaatteeni individer till konkreta handlingar som märkbart minskar koldioxidavtrycket. På det här sättet kan man tillföra något nytt och positivt till klimatdiskussionen. En lyckad kampanj kan bryta existerande vanor och konsumtionsbeteenden som är skadliga för miljön. Kampanjen kan lätt upprepas och den har också internationell potential”, berättar Sari Laine som är expert vid Sitra och leder utvecklingsprogrammet Maapalloliiga.

I Maapalloliigas jury ingår 1}Finlaysons ägare och kreativa chef Jukka Kurttila, vd för gräsrotsfinansieringstjänsten Joukon Voima Jukka Kajan, professorn vid Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto Lassi Linnanen, generalsekreteraren för Finlands Röda Kors Kristiina Kumpula samt chefredaktören för tidningen Vihreä Lanka Riikka Suominen.

”Via organisationer och föreningar är det möjligt att uppmuntra en stor skara människor att göra hållbara val. Nästan 70 procent av Finlands klimatutsläpp uppstår i konsumenternas vardag: utsläppen beror på hur vi bor, rör oss och äter och på vad vi köper. Vi kan också avsevärt minska utsläppen genom att göra alldeles vanliga val i vardagen. Organisationerna har en central roll i genomförandet av samhälleliga förändringar, och det var den här förändringskraften vi ville aktivera med hjälp av utvecklingsprogrammet Maapalloliiga”, säger Laine.

Utvecklingsprogrammets vinnarteam får 20 000 euro för att vidareutveckla sin idé. Dessutom belönas organisationsteamet med det bästa experimentet och det team som lärt sig mest under utvecklingsprogrammet med 5 000 euro var.

Priset för bästa experiment gick till 4H-föreningen i Soini för projektet MuoviSampo, som uppmuntrar konsumenter att återvinna förpackningsplast med hjälp av en lösning som inspirerats av flaskpantsättningssystemet. Under experimentet, som genomfördes i Soini kommun, fick konsumenterna lokalvaluta i utbyte mot plastavfall som returnerades till insamlingsställen. Lokalvalutan kunde användas för att betala för tjänster hos samarbetspartner.

Priset för det team som lärt sig mest gick till Nuoren Voiman Liitto vars kampanj LitAdvisor uppmuntrar finländare att byta ut en semesterresa med flyg mot en hisnande läsupplevelse. Flygresor är ett av de största enskilda utsläpp som påverkar det individuella koldioxidavtrycket. Sådana enskilda utsläpp kan tillintetgöra alla de små miljövänliga handlingar man utfört under ett helt år. Man kan alltså göra en stor miljövänlig gärning genom att minska på sitt flygande.

De lösningar som deltog i programmet Maapalloliiga uppmuntrar finländare till olika slags gärningar för en mer hållbar vardag: att rösta för miljövänliga beslutsfattare, konsumera med måtta, byta ut flygresor mot upplevelseresor och att röra sig i närområdet. Bland de lösningar som var med i programmet fanns olika kampanjidéer, verksamhetsmodeller och mobilapplikationer.

”Det var fint att se hur lagen utvecklade sina lösningar under utvecklingsprogrammet Maapalloliiga. De provade modigt på nya saker och lärde sig nytt. Organisationernas lösningar kan ha en stor roll när det gäller att tygla klimatförändringen och bygga upp en mer hållbar vardag”, säger Riina Pulkkinen, expert vid Sitra.

Mer information finns på Maapalloliigas webbplats: www.maapalloliiga.fi.

Mer information

  • Sanna Autere, kommunikationsexpert, Sitra, tfn 050 331 7510
  • Sari Laine, expert, Sitra, tfn 044 355 6707
  • Riina Pulkkinen, expert, Sitra, tfn 040 708 1078

Mer information om de prisbelönade lösningarna

Vad handlar det om?