archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitras utvecklingsprogram utmanar organisationer: Siktet är inställt på nya sätt att inspirera människor till miljövänliga handlingar

Utvecklingsprogrammet Maapalloliiga (Jordklotsligan) söker nya sätt att inspirera finländarna till en hållbar vardag. Sitra utmanar organisationer och föreningar att utveckla lösningar som aktiverar människor till miljövänliga handlingar. De bästa idéerna får en försökspenning på 10 000 euro och kommer med i ett utvecklingsprogram som startar i höst.

Författare

Sanna Autere

Publicerad

Sammanlagt 10 organisationer eller föreningar som samlar ett lag med 3–6 deltagare bakom idén kommer med i Maapalloliiga. Maapalloliiga stödjer utvecklingen av idéerna till genomförbara lösningar.

”Närmare 70 procent av växthusgasutsläppen i Finland uppkommer i och med konsumenters beslut: hur vi bor och rör oss, vad vi äter och köper. Genom vanliga val i vardagen kan vi också minska utsläppen markant. Det är viktigt att engagera alla i förändringen och inspirera dem till mer ekologiska val. Här har föreningar, organisationer och till exempel idrottsföreningar en stor betydelse”, säger Sari Laine, expert på Sitra.

I Maapalloliiga skapar organisationen ett försökskoncept av idén, och konceptet testas med en målgrupp. Lösningen ska inspirera människor till hållbara handlingar och val som minskar koldioxidavtrycket och sparar naturresurser i vardagen.

De lag som väljs till utvecklingsprogrammet får en försökspenning på 10 000 euro, och det lag som för sin idé längst får 20 000 euro för att förverkliga dem vid programmets slut. Inom utvecklingsprogrammet lär sig lagen mer om servicedesign, genomslag, marknadsföring och kommunikation samt om en resursklok vardag.

”Medborgarorganisationer, lokala föreningar och idrottsföreningar är ovärderliga för att människor ska må bra och för att samhället ska utvecklas. Olika organisationer är experter inom sitt område – oavsett om det handlar om stöd för äldre, fotboll eller att röra sig i naturen. Föreningarna når ut till en stor mängd människor som har en enorm potential, även ur perspektivet för en hållbar vardag”, konstaterar Laine.

Maapalloliiga förenar organisationernas styrka och handlingar för en hållbar vardag. Målet är att utveckla nya, innovativa koncept, evenemang, kampanjer eller tjänster som gör en hållbar vardag enkel och attraktiv.

”Organisationer och föreningar har alltid medverkat som aktiva aktörer och påverkare i förändringar i vårt samhälle. Till exempel fick idén om den internationellt uppmärksammade moderskapsförpackningen sin början inom organisationsfältet. På grund av klimatförändringen behöver vi nu snabbt en förändring i vår livsstil och de val vi gör i vardagen. Organisationerna är en stor resurs även här”, säger Laine.

  • Maapalloliigas webbplats (på finska) på adressen www.maapalloliiga.fi. Ansökan till utvecklingsprogrammet är öppen 3.5–3.8.2018.

Vad handlar det om?