nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sluta skrika! En ny stiftelse för att främja konstruktiv samhällsdebatt 

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto samt Svenska kulturfonden har bildat en nya Dialogpaus-stiftelse för att öka dialogen i Finland.

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

En konstruktiv samhällsdebatt är grundförutsättningen för demokrati och fungerande samhällen, men under de senaste åren har det visat sig vara svårt. Därför har fyra centrala samhälleliga finansierare bildat en ny stiftelse, vars syfte är att tillsammans med andra aktörer som är intresserade av dialog ändra på diskussionskulturen i Finland så att den blir mer konstruktiv, minska klyftorna i samhället och öka människornas delaktighet i samhället.

”Vi är oroliga över polariseringen i samhället och de spänningar som uppstår därmed. Förmågan och viljan att föra konstruktiva diskussioner är allt viktigare, för att vi ska förstå varandra trots våra olika utgångspunkter,” säger Antti Arjava, vice ordförande för Dialogpaus-stiftelsens styrelse.

Bakom stiftelsen ligger det arbete som Sitra utfört under 2016–2019 för att utveckla och sprida Dialogpaus-konceptet. Dialogpaus uppstod ur observationen att diskussionen i samhället är infekterad, det demokratiska systemet behöver förnyas och behovet av dialog ökar i den komplicerade världen. Dialogpaus är ett sätt att föra en konstruktiv samhällelig diskussion så att man får med människor med olika utgångspunkter jämlikt – och att man även inkluderar dem som ofta lämnas utanför diskussioner.

Den nya stiftelsen fortsätter och vidareutvecklar det arbete som Sitra gjort samt sammanför organisationer som redan sysslar med dialog i Finland, så att dialogkompetensen får så stor spridning som möjligt.

”Det har varit fint att se hur det finns en stor efterfrågan på Dialogpaus i Finland: upp till över hundra organisationer har börjat använda Dialogpaus och över 6 500 människor från olika håll av Finland har deltagit i Dialogpaus-diskussionen. I och med den nya aktören öppnas helt nya slags möjligheter och Dialogpaus-arbetet stärks ytterligare,”, gläder sig Janne Kareinen som lett Dialogpaus på Sitra.

Laura Arikka börjar som stiftelsens verkställande direktör den 1 juni 2019. Arikka har tidigare arbetat som sakkunnig i arbete med mänskliga rättigheter och samarbete i den evangelisk-lutherska kyrkan. Hon var med i Dialogpaus-utvecklargruppen och har därefter varit Dialogpaus-mentor.

”Det är fint att få leda Dialogpaus framåt! Jag har otaliga gånger sett hur metoden fungerar och att diskussion lönar sig. Gemensamma möten har berört mycket olika slags människor. Den sociala freden i Finland stärks med hjälp av dialog,” säger Arikka.

Vad handlar det om?