uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Huuto seis! Uusi Erätauko-säätiö edistämään rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden ovat perustaneet uuden Erätauko-säätiön dialogin lisäämiseksi Suomessa. 

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on demokratian ja toimivan yhteiskunnan perusedellytys, mutta se on osoittautunut vaikeaksi viime vuosina. Siksi neljä keskeistä yhteiskunnallista toimijaa on perustanut uuden säätiön, jonka tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan. 

”Olemme huolissamme yhteiskunnan polarisaatiosta ja sen myötä kasvavista jännitteistä. Kyky ja halu käydä rakentavaa keskustelua on yhä tärkeämpää, jotta ymmärrämme toisiamme erilaisista lähtökohdistamme huolimatta,” Erätauko-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Antti Arjava sanoo. 

Säätiön taustalla on Sitran vuosina 2016-2019 tekemä työ Erätauko-toimintamallin kehittämiseksi ja levittämiseksi. Erätauko syntyi havainnosta, että yhteiskunnallinen keskustelu on tulehtunutta, demokraattinen järjestelmä kaipaa uudistusta ja monimutkaisessa maailmassa dialogin tarve kasvaa. Erätauko on tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua niin, että mukaan saadaan eri lähtökohdista tulevat ihmiset tasavertaisesti – ja mukaan saadaan myös heidät, jotka yleensä jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle.  

Uusi säätiö jatkaa ja kehittää eteenpäin Sitran tekemää työtä sekä yhdistää dialogin parissa Suomessa jo toimivia organisaatioita, jotta dialogiosaaminen leviäisi mahdollisimman laajalle. 

”On ollut hienoa nähdä, kuinka Erätauolle on ollut Suomessa suuri kysyntä: jo yli sata organisaatiota on ottanut Erätauon käyttöön ja Erätauko-keskusteluihin on osallistunut yli 6 500 ihmistä eri puolilla Suomea. Uuden toimijan myötä aukenee aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja Erätauko-työ vain voimistuu,” iloitsee Erätaukoa Sitralla vetänyt Janne Kareinen. 

Säätiön toimitusjohtajana aloittaa 1.6.2019 Laura Arikka. Arikka on toiminut aiemmin ihmisoikeus- ja yhteistyön asiantuntijana ev.lut. kirkossa. Hän oli mukana Erätauko-kehittäjäryhmässä ja on toiminut sen jälkeen Erätauko-mentorina. 

”On hienoa saada olla johtamassa Erätaukoa eteenpäin! Olen lukuisia kertoja nähnyt, miten menetelmä toimii ja keskustelu kannattaa. Yhteiset kohtaamiset ovat koskettaneet hyvin erilaisia ihmisiä. Suomen yhteiskuntarauha vahvistuu dialogin avulla, Arikka sanoo. 

Seuraa Erätauko-säätiötä Twitterissä (@ErataukoSaatio) ja Instagramissa (@erataukosaatio)!

Mistä on kyse?