archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

SMF-företagen lockade erfarna experter

Programmet Tillväxtexperter 2016 lyfte fram behovet av att utveckla funktionella karriärtjänster för erfarna experter. Programmet, som startade som ett experiment, fortsätter även i år.

Författare

Lilli Poussa

Expert, Förutse

Publicerad

Programmet Tillväxtexperter 2016 var ett experiment som Sitra genomförde för att lösa problemet med att hitta kunnigt folk till SMF-företagen och därigenom sätta fart på tillväxten. Programmet riktade sig till erfarna experter och tanken var att locka dem till SMF-företagen och på samma gång hjälpa dem att identifiera, dela med sig av och sälja sin kompetens. Målet vara att få en djupare insikt bland annat om vad det är som lockar erfarna experter att ställa sina kunskaper till förfogande för SMF-företag och vad som får SMF-företagen att konkret bedöma vilka behov de har av know-how och skaffa mer kompetens.

”Eftersom merparten av nya arbetstillfällen uppkommer i SMF-företag är det viktigt att vi förstår mekanismerna. Många SMF-företag har svårigheter med att hitta lämpliga och kunniga sparrare”, berättar ledande expert Pirjo Nikkilä från Sitra.

Programmet Tillväxtexperter genomfördes i samarbetet med Kasvu Open, som är en rikstäckande tävling för att sparra företag till tillväxt. 221 experter sökte till programmet, av vilka 80 valdes att stöda de företag som tagit sig till semifinal i Kasvu Open. Valet av experter grundade sig på de behov av know-how som företagen hade anmält och den kompetens experterna själva hade uppgivit.

De valda experterna hade lång erfarenhet från affärslivet och gemensamt för alla var intresset för tillväxtbranscher och för att nätverka i evenemang av typen Kasvu Open. Flera var intresserade av att fungera som rådgivare eller styrelsemedlem.

SMF-företagen behövde särskilt kunskap om tillväxtprocesser och utveckling av nya produkter. Å andra sidan uppgav företagen också att de behövde specifik know-how, till exempel om företagsjuridik, kompetensutveckling och finansiell styrning.

Klart över hälften av experterna och företagen upplevde att valet av personer utifrån uppgifterna i ansökningsskedet till programmet Tillväxtexperterna utfallit väl och förutspådde att samarbetet skulle fortsätta på ett eller annat sätt även efter programmet.  Hälften av experterna berättade att de varit tvungna att sträcka sig utanför sin bekvämlighetszon och långt över hälften ansåg att nätverket blivit värdefullt för dem.

Fram med kunskapen och de dolda arbetstillfällena

Sitra har kartlagt lärdomen och idéerna som uppkom under programmets gång 2016. En viktig iakttagelse var att programmet rustade experterna att planera sin egen arbetsframtid. De förbättrade också experternas förmåga att klä sin kunskap i ord, lansera sig själva och förstå SMF-företagens behov.

”Om deltagaren arbetade eller var arbetslös verkade inte ha någon betydelse. Tillväxtexperterna gav möjlighet att komma med i ett nätverk som bjöd på möjligheter att lära sig nytt och öppna framtidsutsikter i arbetslivet. De föreföll behövliga för alla”, sammanfattar Nikkilä.

Iakttagelserna från programmet Tillväxtexperter 2016 kan sammanfattas i fyra punkter:

  1. Erfarna experter behöver funktionella karriärtjänster för att hitta de arbetstillfällen som SMF-företagen erbjuder – om en expert är i arbete eller arbetslös har ingen betydelse.
  2. SMF-företagen behöver stöd när det gäller att sätta fingret på hurdan know-how företaget behöver och för att skaffa den – här är sparrarna dvs. ägarna, finansiärerna och rådgivarna i nyckelposition.
  3. Traditionell rekrytering där det först uppkommer en ledig plats som man söker en lämplig person för går ofta i andra riktningen i SMF-företag: när ett förtroende har skapats och en idé om samarbetet har fastställts med en lämplig expert kan SMF-företaget och experten tillsammans utforma en intressant arbetsuppgift.
  4. Både SMF-företagen och de experter som är intresserade av SMF-sektorn skulle ha hjälp av verktyg som bygger på öppna data och som skulle kunna användas för att söka SMF-företag med kunskapsbehov och experter som är intresserade av SMF-sektorn.

Slutsatserna från programmet Tillväxtexperter 2016 behandlas mer ingående på Pirjo Nikkiläs webinar om ämnet (på finska).

Programmet Tillväxtexperter fortsätter år 2017

Efter experimentet som genomfördes år 2016 fortsätter programmet Tillväxtexperter med nya samarbetspartner år 2017. Programmet leds av Kasvu Open Oy i samarbete med Finlands Ekonomer och Teknikens akademiker TEK. Sitra har rollen som sparrare och samlar in iakttagelserna och kunskapen om hur man kan göra det enklare för arbete och arbetare att hitta varandra.

Vad handlar det om?