archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

PK-yritykset houkuttelivat kokeneita asiantuntijoita

Kasvun Osaajat 2016 -ohjelma nosti esille tarpeen kehittää toiminnallisia urapalveluita kokeneille asiantuntijoille. Kokeiluna alkanut ohjelma jatkuu myös tänä vuonna.

Kirjoittaja

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Kasvun Osaajat 2016 -ohjelma oli Sitran kokeilu ratkaista osaajien ja kasvuyritysten välinen kohtaanto-ongelma – ja sitä kautta vauhdittaa pk-yritysten kasvua. Ohjelma oli tarkoitettu kokeneille asiantuntijoille ja ideana oli houkutella heidät pk-yritysten avuksi ja samalla auttaa heitä tunnistamaan, jakamaan ja myymään omaa osaamistaan. Tavoitteena oli ymmärtää syvemmin muun muassa sitä, mikä houkuttaa kokeneen asiantuntijan tarjoamaan osaamistaan pk-yritykselle, sekä sitä, mikä saa pk-yrityksen konkreettisesti arvioimaan osaamistarpeitaan ja hankkimaan tarvittavaa lisäosaamista.

”Tärkeäksi lisäymmärryksen hankkimisen tekee se, että valtaosa uusista työtilaisuuksista syntyy pk-yrityksiin. Samaan aikaan monilla pk-yrityksillä on vaikeuksia löytää sopivia sparraajia ja osaajia”, kertoo johtava asiantuntija Pirjo Nikkilä Sitrasta.

Kasvun Osaajat -ohjelma toteutettiin yhteistyössä Kasvu Openin kanssa, joka on valtakunnallinen yritysten kasvun sparrauskilpailu. Ohjelmaan haki mukaan 221 asiantuntija, joista 80 valittiin Kasvu Openin semifinaaleihin päässeiden yritysten tueksi. Valinnat tehtiin yritysten ilmoittamien osaamistarpeiden ja toisaalta osaajien itse ilmoittamien kompetenssien perusteella.

Taustoiltaan osaajat olivat kokeneita liike-elämän asiantuntijoita ja heitä yhdisti kiinnostus uusia kasvubisneksiä kohtaan ja innostus olla mukana Kasvu Openin kaltaisen tapahtuman verkostoissa. Useita osaajia kiinnosti toimia neuvonantajana tai hallitusjäsenenä.

Pk-yritysten tarpeissa painottuivat erityisesti kasvuun ja uusien tuotteiden kehittämiseen liittyvä osaaminen. Toisaalta kiinnostavaa oli se, että yritykset kertoivat kaipaavansa myös spesifisti esimerkiksi yritysjuridiikan, osaamisen kehittämisen ja talousjohtamisen osaajia.

Selvästi yli puolet sekä osaajista että yrityksistä koki Kasvun Osaajat -ohjelman hakuvaiheessa ilmoitettujen tietojen perusteella tehdyt henkilövalinnat onnistuneina ja ennakoi jatkavansa tavalla tai toisella yhteistyötä oman parinsa kanssa ohjelman jälkeenkin.  Puolet osaajista kertoi joutuneensa venymään totutun mukavuusalueensa ulkopuolelle ja reilusti yli puolet piti saamaansa verkostoa itselleen hyvin arvokkaana.

Osaaminen ja piilotyöpaikat esille

Sitra on kartoittanut viime vuonna järjestetyn ohjelman oppeja ja oivalluksia. Yksi keskeinen havainto oli, että ohjelma antoi asiantuntijoille eväitä suunnitella omaa työtulevaisuuttaan. Se kehitti myös taitoja sanoittaa omaa osaamistaan, tuoda itsensä esille ja saada lisäymmärrystä pk-yritysten tarpeista.

”Sillä, oliko osallistuja töissä vai työtön, ei näyttänyt olevan merkitystä. Kasvun Osaajat tarjosi mahdollisuuden päästä mukaan verkostoon, joka tarjosi aitoja oppimismahdollisuuksia ja työtulevaisuusnäkymiä. Ne tuntuivat olevan tarpeellisia kaikille”, summaa Nikkilä.

Vuoden 2016 Kasvun Osaajat -ohjelman havainnot voi kiteyttää neljään kohtaan:

  1.     Kokeneet asiantuntijat tarvitsevat toiminnallisia urapalveluita löytääkseen pk-yritysten tarjoamat työtilaisuudet – sillä, onko töissä vai työtön, ei ole merkitystä
  2.     Pk-yritykset tarvitsevat tukea tunnistaakseen yrityksensä osaamistarpeita ja hankkiakseen tätä osaamista – tässä niiden sparrarit eli omistajat, rahoittajat ja neuvonantajat ovat avainroolissa
  3.     Perinteinen rekrytointi, jossa ensin syntyy avoin työpaikka, johon haetaan osaajaa, kääntyy pk-yrityksissä usein päinvastoin: kun luottamus ja idea yhteistyöstä on sopivan osaajan kanssa syntynyt, voivat pk-yritys ja osaaja yhdessä tuunata osaajalle mielekkään työn
  4.     Sekä pk-yrityksiä että niistä kiinnostuneita osaajia auttaisi, jos tarjolla olisi avointa dataa hyödyntäviä työkaluja, joilla voisi etsiä kiinnostavia pk-yhtiöitä ja tietoa niiden osaamistarpeista tai pk-sektorista kiinnostuneita osaajia

Syvällisemmin Kasvun Osaajat 2016 -ohjelman havaintoihin voi perehtyä katsomalla Pirjo Nikkilän webinaarin aiheesta.

Kasvun Osaajat -ohjelma jatkuu vuonna 2017

Vuonna 2016 järjestetyn kokeilun jälkeen Kasvun Osaajat -ohjelman kehittäminen ja toteutus jatkuu uusien kumppaneiden kanssa. Vetovastuussa ovat Kasvu Open Oy yhdessä Suomen Ekonomien ja Tekniikan akateemisten TEK:n kanssa. Sitra on mukana sparraajan roolissa sekä kokoamassa yhteen oppeja työn ja tekijöiden kohtaannon edistämisestä.

Mistä on kyse?