KASVUN OSAAJAT

Kasvua syntyy, kun oikeat tekijät löytävät toisensa. Kasvun Osaajat on kokeilu ratkaista pk-yritysten ja osaajien välinen kohtaanto-ongelma.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla.

Rautatieasema
uutiset

PK-yritykset houkuttelivat kokeneita asiantuntijoita

artikkelit

Pk-yritykset parrasvaloissa

Työpöydällä papereita
archived

Osaajat esiin

MISTÄ ON KYSE?

Päättynyt hanke 3/2016 – 3/2017

Iso joukko pk-yrityksiä ei löydä sopivaa sparraajaa tai kasvusuunnitelman toteuttajia, kun samaan aikaan paljon osaavia asiantuntijoita etsii keinoa tarjota osaamistaan yrityksille. Sitra haluaa osaltaan olla mukana auttamassa yrityksiä ja osaajia löytämään toisensa – ja sitä kautta vauhdittaa pk-yritysten kasvua. Kasvun Osaajat -ohjelmassa Sitran tavoitteena oli luoda uutta työn markkinaa pk-yritys-sektorille ja toisaalta herätellä osaajat löytämään nämä kiinnostavat työtilaisuudet, joita yhä enenevässä määrin syntyy erityisesti pieniin yrityksiin.

Mitä saatiin aikaan?

Kasvun Osaajat -ohjelma oli nimensä mukaisesti tarkoitettu kokeneille asiantuntijoille, oman alansa konkareille, joilla on useamman vuoden kokemus esimerkiksi johtamisessa, myynnissä tai kansainvälisessä liiketoiminnassa. Ohjelmaan koottiin mukaan osaajia pk-yritysten avuksi ja samalla autettiin heitä tunnistamaan ja myymään omaa osaamistaan. Ohjelma toteutettiin syksyllä 2016. Ohjelmaan haki 221 osaajaa, joista mukaan valittiin 80. Ohjelma osoitti, että kokeneet asiantuntijat tarvitsevat toiminnallisia urapalveluita löytääkseen pk-yritysten tarjoamat työtilaisuudet. Ohjelman oppeihin voi perehtyä tarkemmin katsomalla Sitran johtajavan asiantuntijan Pirjo Nikkilän webinaarin aiheesta.

Kuka oli mukana?

Ohjelman käynnistivät Sitra ja Kasvu Open. Vuonna 2016 järjestetyn kokeilun jälkeen Kasvun Osaajat -ohjelman kehittäminen ja toteutus jatkuu vuonna 2017 uusien kumppaneiden kanssa. Vetovastuussa ovat Kasvu Open Oy yhdessä Suomen Ekonomien ja Tekniikan akateemisten TEK:n kanssa.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!

ihmiset
Lilli Poussa
Asiantuntija, Ennakointi

Mistä on kyse?