TILLVÄXTEXPERTER

Tillväxt äger rum när de rätta tillväxtmakarna hittar varandra. Projektet Tillväxtexperter är ett experiment som går ut på att hitta modeller för små och medelstora företag och kunniga människor att mötas.

VAD HANDLAR DET OM?

Avslutat projekt 3/2016 – 3/2017

Det finns många små och medelstora företag som saknar sparrare och verkställare av sina tillväxtplaner. Samtidigt söker många experter sätt att erbjuda företagen sin know-how. Sitra vill hjälpa företag och experter att hitta varandra och därigenom sätta fart på tillväxten i små och medelstora företag. I programmet Tillväxtexperter (Kasvun Osaajat) var målet att skapa en ny marknad för arbete på SMF-sektorn och att uppmuntra experter att gripa tag i intressanta arbetstillfällen som i allt större utsträckning uppkommer just i mindre företag.

Vad fick man till stånd?

Programmet Tillväxtexperter riktade sig som namnet säger till erfarna experter som redan i flera år har arbetat inom till exempel ledning, försäljning eller internationell affärsverksamhet. Programmet samlade en grupp kunniga människor som kan ge stöd åt små och medelstora företag och som samtidigt fick hjälp med att identifiera och sälja sin egen kompetens. Programmet genomfördes hösten 2016. Till programmet sökte 221 personer, av vilka 80 antogs. Programmet visade att erfarna experter behöver funktionella karriärtjänster för att hitta de arbetstillfällen som SMF-företagen erbjuder. Lärdomarna från programmet behandlas närmare på Sitras ledande expert Pirjo Nikkiläs webinar om ämnet (på finska).

Vilka deltog?

Programmet startades av Sitra och Kasvu Open. Efter experimentet som genomfördes år 2016 fortsätter programmet Tillväxtexperter med nya samarbetspartner år 2017. Programmet leds av Kasvu Open Oy i samarbete med Finlands Ekonomer och Teknikens akademiker TEK.

AKTUELLT

Rautatieasema
nyheter

SMF-företagen lockade erfarna experter

KONTAKTA OSS!

personer
Lilli Poussa
Expert, Förutse

Vad handlar det om?