archived
Beräknad läsningstid 2 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Ungdomar medverkar i Heurekas och Sitras planering av en framtidsutställning

Hurdan är framtidens Finland? Vad kommer vi att tänka om hälsa och välfärd, hur kommer vi att resa, vad kommer vi att äta och hurdan natur kommer vi att ha omkring oss?

Publicerad

Sju syskon från framtiden är en utställning om framtidens Finland och finländskhet som Heureka och framtidshuset Sitra håller på att förbereda tillsammans. Den interaktiva utställningen öppnar fönster mot framtiden och ger vägkost för nya insikter. Välfärd, hälsa, mat, färdsätt, boende och lärande är exempel på viktiga teman för utställningen. Genom den internativa framtidsutställningen framtidens Jukola, går besökarna guidade av sju syskon.

Heurekas och Sitras gemensamma utställning öppnas på vetenskapscentret i november 2017 som en del av det officiella programmet i anslutning till Finlands 100-jubileum och Sitras 50-årsjubileum.

Utställningsturnén startar i mars

Dörrarna till framtidens Jukola öppnas på Heureka i november, men dessförinnan planeras systerfigurerna på evenemang för ungdomar på olika håll i landet. Turnén Sju syskon från framtiden besöker sju orter under en period av sex månader: Uleåborg, Åbo, Joensuu, Jyväskylä, Björneborg, Helsingfors och Enare.

Under turnén får ungdomarna bygga upp systerrollerna för utställningen genom att gör egna val. Målet med turnén är att öka ungdomarnas medvetenhet om framtiden och väcka diskussion om val som vi gör i framtiden. Deltagarna på evenemangen får lägga fram sina synpunkter på och uppfattningar om framtiden med hjälp av en visuell enkät. Ungdomarna får diskutera sina val med Heurekas trevliga och sympatiska vänrobot Pepper. Den första turnén äger rum på Tietomaa i Uleåborg 7–8 mars.

Teman i anslutning till utställningen Sju syskon från framtiden behandlas också av Finlands populäraste youtubare såsom Mansikkka, Hermanni, Vinkare, Pinkku Pinsku, Soikku samt Sami från Justimusfilms. Turnén genom Finland kan följas i Heurekas och Sitras sociala medier.

Tider och orter för turnén Sju syskon från framtiden:

7–8.3 Tietomaa, Oulu
6.4 ME-huset, Perno, Åbo
11–12.5. Scifest, Joensuu
31.5 Toukofest, Jyväskylä
10–11.7 Finlandsarenan, Björneborg
11–12.8 Tubecon, Helsingfors
18–20.8 Ijahis Idja, Enare

Mer information:

Sitra:
Nuppu Stenros, 045 6773 642, nuppu.stenros@sitra,fi

Heureka:
Projektchef, Touko Korhonen, 040 9015 160, touko.korhonen@heureka.fi

Vad handlar det om?