nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Uppgiften som överombudsman för Sitra söktes av 51 personer

Uppgiften som överombudsman för Sitra söktes inom utsatt tid av 51 personer. Den nya överombusmannen tillträder den 1 januari 2020. Uppgiften är tidsbunden och gäller fem år.

Publicerad

Sitras styrelse ansvarar för rekryteringsprocessen och bereder framställningen av utnämningen för Sitras nya förvaltningsråd, som gör utnämningen. Personalkonsult Personnel Oy har varit som hjälp I valprocessen och förberedelserna. Som mål är att få valet gjort I September.

Befattningen som överombudsman för Sitra söktes av: 

 • Aitta, Jarmo
 • Dahl, Thomas
 • Eloranta, Sauli
 • Haapala, Anu
 • Hautala, Kirsi
 • Heilala, Veli
 • Helkkula, Vesa
 • Hietala, Kimmo
 • Huhtala, Ari
 • Jousiaho, Juha
 • Järvinen, Tani (har återtagit sin ansökan)
 • Karhu, Vesa
 • Karimäki, Johanna
 • Katainen, Jyrki
 • Kauppinen, Hannu
 • Koskinen, Jussi
 • Kuittinen, Ossi
 • Kurki, Satu
 • Laaksonen, Ilari
 • Lampola, Hannu
 • Liikanen, Elina
 • Martikainen, Markus
 • Mäkitalo, Jorma
 • Neuvonen, Aleksi
 • Rajantie, Lari
 • Sauri, Pekka
 • Siimes, Suvi-Anne
 • Sissala, Tommy
 • Sivonen, Pekka
 • Tunkelo, Teemu
 • Turtiainen, Juha
 • Wilenius, Markku

19 sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

Ytterligare information

styrelsens ordförande Martti Hetemäki, tel. +358 295 530 292
chefkonsult Timo Tuohimaa, Personnel Oy, tel. +358 400 403032 

 

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är ett modigt framtidshus, en föregångare för förutsägelse och en oberoende förändringsdrivare med breda sociala nätverk. Enligt finsk måttstock är Sitras ställning och inflytande unikt. Arbetets mål är en rättvis och hållbar framtid, vilket skapas i nära samarbete mellan olika aktörer inom olika sektioner både i Finland och internationellt. I egenskapen av en offentlig självfinansierad organisation är Sitra en förändringsaktör, som i sina experiment och projekt kombinerar den senaste kunskapen och kunnandet med ansvarsfull effektivitet. Sitra är en offentligrättslig fond som lyder under riksdagen, förvaltningsrådet är riksdagens bankfullmäktige. Se närmare information www.sitra.fi/sv, Lag om Jubileumsfonden för Finlands självständighet   (24.8.1990/717 uppdaterad lagstiftning)

 

Vad handlar det om?