nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Vad händer med demokratin när toppförfattarna har ett finger med i spelet?

När det kom till boken Tarinoita demokratian tulevaisuudesta (Historier om demokratins framtid) vässade de främsta inhemska författarna sina pennor. Det uppstod fascinerande, överraskande och till och med skrämmande texter om demokratins möjliga riktningar. Verket som utkommer i oktober har skapats i samarbete med tio finländska författare, förlagsaktiebolaget Teos och framtidshuset Sitra.

Publicerad

Till den nya bokens författare hör Emmi Itäranta, Juhani Karila, Markus Leikola, Maria Matinmikko, Marisha Rasi-Koskinen, Mikko Rimminen, Harry Salmenniemi, Pajtim Statovci, Miina Supinen och Saara Turunen.

”I sina texter behandlar författarna bland annat hotbilder av virtuell övervakning, maskiner som liknar människor samt kopplingar mellan kapitalism och yttrandefrihet”, beskriver kostnadschef Päivi Koivisto vid Teos.

Teos verkställande direktör Nina Paavolainen konstaterar att mångfalden av skönlitterära texter och variationen av stilar i antologin är ett utmärkt bevis på författarnas förmåga att trolla fram alternativa världar ur ett så mångfacetterat tema som demokratins framtid i Finland.

 ”Bara fantasin satte gränsen för författarna”

Sitra vill utvidga det inhemska tänkandet och diskussionen om demokratins framtid. Inom ramen för projektet Folkstyrets grundrenovering, som fokuserade på att uppdatera den finländska beslutshelheten, uppstod tanken att också utnyttja författarnas fantasi för detta ändamål.

”Till en början övervägde vi att utarbeta mer traditionella framtidsscenarier eller -bilder för detta ändamål. Ganska snabbt konstaterade vi dock att scenarierna ganska sällan är genuint överraskande, väcker känslor eller inspirerar till handling”, säger Antti Kivelä, som ledde arbetet med Folkstyrets grundrenovering vid Sitra.

”Vi bad tio författare att föreställa sig och leka med tanken om hur finländsk demokrati ser ut år 2040. Författarna fick grunda sina idéer utifrån vad som helst eller ingenting, endast den egna fantasin satte gränser”, säger Kivelä.

2040 – Tarinoita demokratian tulevaisuudesta utkommer 15.10.2021
Följ:
#Demokratia2040

Mer information om boksamarbetet: Tuula Tiihonen, ledande expert, Sitra, tuula.tiihonen@sitra.fi, tfn 040 160 9070

Beställningar på pdf-boken under embargo, begäran om intervjuer med författare och mer information om boken: Hannele Jyrkkä, informationschef, Teos, hannele.jyrkka@teos.fi, tfn 050 3222 387

Sitras projekt Folkstyrets grundrenovering inleddes 2018 och avslutades i juni 2021. Målet med projektet var att utreda hur strukturerna och verksamhetssätten i vårt beslutssystem borde förnyas för att den unika framgångshistorien efter krigen i Finland ska få en fortsättning även under de kommande decennierna. I projektet diskuterades bland annat hur riksdagens, statsrådets och partiernas verksamhetssätt kunde förnyas, hur man kunde stärka människors förtroende för demokratiska institutioner och vilka nya sätt för samhällets engagemang och delaktighet som kan utvecklas.