nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

I valdebatten som Helsingin Sanomat, Sitra och WWF ordnar mäts partiernas vilja att trygga förutsättningarna för vår välfärd

Har partiernas ledning ryggrad att inkludera dämpandet av klimatkrisen och säkrandet av naturens mångfald i allt politiskt beslutsfattande nu och över mandatperioderna? Den stora valdebatten tar reda på huruvida partierna uppriktigt förbinder sig vid 1,5-graderspolitiken.

Publicerad

Sitra och WWF Finland ordnar i samarbete med Helsingin Sanomat en stor valdebatt om klimatförändringen på Mediatorget i Sanomahuset torsdagen den 14 februari. Debatten fokuserar på klimatkrisen och utarmningen av naturens mångfald, som hotar fundamentet för vårt samhälle. 

Året 2018 visade att basen för vår välfärd är i fara. Naturens mångfald har utarmats till en alarmerande nivå och jordens medeltemperatur fortsätter att stiga. Jorden har redan värmts upp med en grad jämfört med den förindustriella tiden, vilket tar sig uttryck i ökat antal orkaner samt oftare förekommande extrema väderförhållanden och svältkriser. I en värld av inbördes beroendeförhållanden avspeglar sig förändringarna snabbt i Finland. Priset för en okontrollerbar klimatförändring kan vara att vårt välfärdssamhälle kollapsar.  

”Systemet som grundar sig på överkonsumtion och fossila bränslen har redan kommit till vägs ände. För att en storskalig förändring ska vara möjlig, bör lösningen på klimat- och naturkrisen styra allt annat beslutsfattande – den bör utgöra den hårda kärnan i energi-, sysselsättnings- och utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom också i den ekonomiska politiken”, poängterar Liisa Rohweder, generalsekreterare för WWF.

Den kommande regeringen sitter vid makten under de år när framtiden för välfärden både i Finland och utanför Finlands gränser avgörs. Det finns ingen tid för ältande utan snabba beslut måste fattas.  

”Utsläppen måste minska. Valutfrågningen klargör huruvida partierna har förstått utmaningens omfattning. Har de ryggrad att inkludera dämpandet av klimatkrisen och säkrandet av naturens mångfald i allt politiskt beslutsfattande nu och över mandatperioderna? Framför allt förväntar jag mig konkreta uttalanden av debattdeltagarna om vilka metoder de under den följande valperioden tänker ta i bruk”, säger Mari Pantsar, direktör på Sitra.  

Enligt Pantsar och Rohweder krävs ett nytt grepp med mera långsiktig klimat- och miljöpolitik än den nuvarande. Skatter, bidrag, förbud och lagstiftning måste användas systematiskt för att driva på utsläppsminskningarna och naturskyddet.  

I paneldebatten deltar Li Andersson, ordförande för vänsterförbundet, Sari Essayah, ordförande för Kristdemokraterna, Pekka Haavisto, ordförande för De gröna, Laura Huhtasaari, viceordförande för Sannfinländarna, Anna-Maja Henriksson, ordförande för SFP, Katri Kulmuni, viceordförande för Centern, Sanna Marin, viceordförande för SDP, Petteri Orpo, ordförande för Samlingspartiet, Sampo Terho, ordförande för Blå framtid och Paavo Väyrynen, ordförande för Rörelsen sju stjärnor. Beslutsfattarna frågas ut av Marko Junkkari, politik- och ekonomiredaktör på Helsingin Sanomat och Janne Peljo, projektledare för Sitras team för klimatlösningar.   

”Finländarna intresserar sig väldigt mycket för klimatförändringen och speciellt för beslutsfattandet som är förknippat med att stävja den. Det är viktigt att den politiska diskussionen i ärendet är analytisk och tydlig. Det lönar sig att stanna och lyssna på hela paneldebatten om det stora temat”, säger Kaius Niemi, ansvarig chefredaktör på Helsingin Sanomat.  

Valdebatt torsdagen den 14 februari kl. 18–19.30 på Mediatorget i Sanomahuset i Helsingfors. Evenemanget är öppet för alla och det sänds även direkt på Helsingin Sanomats webbplats på adressen hs.fi.

Vad handlar det om?