nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

WCEF2018: Finland och Japan har förbundit sig att befrämja den cirkulära ekonomin under sina ordförandeår i EU och G20

Japanska och finska ministrar såg den cirkulära ekonomins potential att förnya den globala ekonomin vid World Circular Economy Forum 2018. Världens främsta evenemang för cirkulär ekonomi samlade i Yokohama, Japan över 1 000 besökare som vill reformera den globala ekonomin.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Under WCEF2018:s avslutningsevenemang framhöll den japanska miljöministern Tsukasa Akimoto att Japan kommer att befrämja den cirkulära ekonomin när de tar över ordförandeskapet i G20-gruppen år 2019, som består av världens 20 ledande ekonomiska länder.

”Japan kommer att ta med sig resultaten från detta forum till olika internationella konferenser såsom Asia-Pacific 3R Promotion Forum, FN:s miljöförsamling UNEA4 och G20, där Japan kommer att vara ordförandeland nästa år och visa ett starkt ledarskap för den cirkulära ekonomin”, sa ministern vid avslutningen av WCEF2018.

I intervjuer med internationella medier under forumet betonade den finska miljöministern Kimmo Tiilikainen att Finlands EU-ordförandeskap och Japans G20-ordförandeskap år 2019 kommer att bli ett fantastiskt tillfälle att främja lösningar inom cirkulär ekonomi samt bekämpa miljökollaps och klimatförändringar.

På måndagen den 22 oktober under WCEF2018 undertecknade Japans miljöminister Yoshiaki Harada och Kimmo Tiilikainen ett avtal om miljösamarbete, vilket kommer att bana väg för ett intensivare samarbete mellan de två länderna.

Vikten av samarbete framhölls av EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen. ”Den cirkulära ekonomin är det industriella ledet i kampen mot klimatförändringen”, sa han. ”Den offentliga sektorn kan inte att ta sig an detta själv – vi måste samarbeta med den privata sektorn.”

WCEF2018 samlade över 1 000 personer som vill reformera världsekonomin från över 80 länder i Yokohama, Japan. Under forumet föreslogs en mängd förstklassiga lösningar inom den cirkulära ekonomin och en plattform för utveckling av nya idéer och partnerskap erbjöds. Fokuset under WCEF2018 låg på att bygga en gemensam vision för den cirkulära ekonomin fram till 2050.

”Vi måste ha något att sträva mot och inte låta vår rädsla för det okända och för förändringar begränsa oss och våra handlingar”, sa Sitras överombudsman Mikko Kosonen när han invigde WCEF2018.

Teman som diskuterades under forumet var bland annat de ekonomiska fördelarna och den sociala jämlikheten i den cirkulära ekonomin, energi- och klimatlösningar, globala värdekedjor och global handel liksom mobilitetsrevolutionen och cirkulära lösningar för att minska plastavfall.

Den cirkulära ekonomin frikopplar resursanvändningen från den ekonomiska tillväxten och sätter stopp för vår tidsålder av överkonsumtion – en tidsålder som har orsakat klimatförändringar, en alarmerande förlust av biologisk mångfald och överexploatering av naturresurser.

”Det är dags för oss att bemöta källorna till dessa kriser: den ständigt ökande förbrukningen av energi, material och den ohållbara användningen av naturresurser. Vi bör inte bara försöka behandla konsekvenserna utan även ta itu med och åtgärda själva grundorsaken”, sa Mari Pantsar, chef för Sitras tema Kolneutral cirkulär ekonomi.

World Circular Economy Forum är ett globalt initiativ från Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. WCEF2018 anordnades av Sitra och Japans miljöministerium och organiserades tillsammans med utvalda internationella samarbetspartner. WCEF2019 kommer att äga rum i Helsingfors, Finland den 3–5 juni 2019 och i Kanada 2020.

Mer information om evenemanget finns på webbplatsen www.wcef2018.com

Presskontakter

presswcef2018@sitra.fi

Veera Heinonen, kommunikationsdirektör, presswcef2018@sitra.fi, tfn +358 50 372 5244

Samuli Laita, kommunikationsspecialist, presswcef2018@sitra.fi, tfn +358 40 536 8650

Ytterligare information om evenemanget

Hanna-Leena Ottelin, projektledare, WCEF2018, hanna-leena.ottelin@sitra.fi,
tfn +358 50 376 9499

Mer information om Finlands arbete med cirkulär ekonomi

Mari Pantsar, chef, mari.pantsar@sitra.fi, tfn +358 50 382 0755

Kari Herlevi, projektledare, kari.herlevi@sitra.fi, tfn. +358 50 463 9397

Kontakta oss

Vad handlar det om?