nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

WCEF2019 efterlyser ett globalt ledarskap från EU för att i rask takt övergå till cirkulär ekonomi

I det globala World Circular Economy Forumet presenterades i år lösningar inom cirkulär ekonomi för både förvaltning, verksamhetsområden, företag och hushåll – och dessutom lade man press på EU att stärka sitt ledarskap inom cirkulär ekonomi. Att övergå till cirkulär ekonomi förutsätter mellanstatligt samarbete och politik som erbjuder företag en förutsägbar verksamhetsmiljö.

Publicerad

Forumet som ordnades redan för tredje gången samlade över 2 000 påverkare från fält såsom näringslivet, beslutsfattande, forskning och innovation till Finlandiahuset i Helsingfors för att föra världen mot cirkulär ekonomi. Forumets mål var den globala uppskalningen av den cirkulära ekonomins lösningar och den cirkulära ekonomins följande fas. 

”Forskningen ropar rakt åt oss: vår nuvarande tillväxtmodell för ekonomi är helt ohållbar”, sa Världsbankens vicepresident för hållbar utveckling, Laura Tuck, som talade vid forumet. ”Vi kan inte föra sådan politik som uppmuntrar till överexploateringen av resurser.  Vi måste ge värde åt sådant kapital såsom luft, land och vatten. Man måste också korrekt beakta kostnaden för att vi använder slut vårt naturkapital.  

Cirkulär ekonomi erbjuder sätt att lösa klimatkrisen. Det här årets WCEF2019 följde med hur cirkulär ekonomi kan skalas upp samt hur världsekonomin kan rättvist förnyas och samtidigt tygla klimatförändringen. Samarbete och globalt ledarskap behövs för att faktiskt genomföra cirkulär ekonomi.  

”I största delen av världens länder är ekonomierna lite för små att på egen hand fungera som cirkulär ekonomi. Om perfekt cirkulär ekonomi ska uppstå behövs samarbete över nationsgränserna”, sa FN:s vice generalsekreterare och chefsekonom Elliot Harris. ”För att öka samarbetet behövs en viss global konsensus över att övergå till cirkulär ekonomi tillsammans, inte var för sig.” 

Verktyg för Finlands EU-ordförandeperiod 

Åtta europeiska länder krävde för en stund sedan att Europeiska unionen använder en fjärdedel av sin budget för att tackla klimatförändringen. Det här är endast ett exempel på hur allvarligt man bekämpar klimatförändringen inom EU. EU visar globalt ledarskap inom cirkulär ekonomi genom politik där man säkerställer finansiering för utveckling och skalning av lösningar för cirkulär ekonomi. Finlands EU-ordförandeperiod börjar den första juli.

”Europa vill leda och bland EU-medborgarna är stödet starkt”, sa Karmenu Vella, EU:s miljökommissionär.

I världshandeln har man mer och mer rört sig mot isolering under de senaste åren bl.a. genom att skapa nya handelshinder. Det är själva motsatsen till vad som förutsätts för att främja cirkulär ekonomi och stävja klimatförändringen: öppenhet och samarbete.

Forumet för cirkulär ekonomi gav ett tydligt budskap till EU att ta ett starkare globalt ledarskap inom cirkulär ekonomi. Det betyder att cirkulär ekonomi ska bli genomgående och få stor betydelse inom kommissionens förvaltning och finansiering. Dessutom erbjuder cirkulär ekonomi möjlighet att övergå rättvist.

”Att helt övergå till cirkulär ekonomi förutsätter omfattande investeringar speciellt i världens utvecklingsområden”, sa Sitras överombudsman Mikko Kosonen.

Finland offentliggjorde världens mest ambitiösa regeringsprogram för klimatet 

Finlands nya regeringsprogram, som betonar bromsandet av klimatförändringen och en övergång till cirkulär ekonomi, offentliggjordes i Ode på samma gång som världens ledande sakkunniga inom cirkulär ekonomi samlades i Finlandiahuset bredvid. Regeringsprogrammet tar ambitiöst itu med klimatkrisen och är ett exempel på beslutsfattande som främjar en mer förutsägande verksamhetsmiljö och underlättar företagens justering till cirkulär ekonomi.   

Världens första nationella vägkarta för cirkulär ekonomi offentliggjordes 2016 i Helsingfors. Vägkartan som sammanställdes under Sitras ledning var startrutan för främjandet av en cirkulär ekonomi i Finland. Till sin karaktär är vägkartan för cirkulär ekonomi en sammanställning av konkreta åtgärdsprogram, en strategi och en vägkarta.  Vägkartan, Världens forum för cirkulär ekonomi och det nyligen offentliggjorda regeringsprogrammet utmanar andra länder att med snabba tag bygga en mer hållbar global ekonomi. 

År 2020 ordnas WCEF i Kanada  

World Circular Economy Forum är Sitras internationella initiativ. För det här årets evenemang var Sitra värd tillsammans med internationella samarbetspartner. Nästa års WCEF2020 ordnas i Kanada, där människor, företag och förvaltning har lagt upp cirkulär ekonomi som sitt huvudmål.  

”Vi vet alla att vi har för mycket avfall. Det fyller våra soptippar och hamnar i vår miljö. Vi önskar deltagarna på WCEF2020 välkomna till Nordamerika för att skapa mer omfattande nätverk för cirkulär ekonomi, ingå partnerskap och hitta nya möjligheter. Med samarbete kan vi hitta nya lösningar för att återvinna och använda våra resurser på nytt och skapa nya arbetsplatser. Låt oss samarbeta och förvandla skräp till pengar”, sa Kanadas miljö- och klimatförändringsminister Catherine McKenna 

”Vi vill lämna en stark ekonomi och en ren miljö till våra barn. Kanadensiska företag verkar på den globala främsta linjen för ren teknologi och många av våra inhemska innovationer främjar avfallsfri verksamhet. Cleantech och avfallsfri verksamhet är nästa våg inom innovation, och de stöder vår ekonomi och skapar arbetsplatser samtidigt som de skyddar vår miljö”, kommenterade Kanadas minister för innovation, forskning och ekonomisk utveckling Navdeep Bains 

Om du missade evenemanget eller vill lyssna till talarnas föredrag igen, så finns evenemangets föredrag att ses på WCEF:s programsida.  

Vad handlar det om?