uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

WCEF2019 peräänkuuluttaa EU:lta globaalia johtajuutta kiertotalouden vauhdittamiseksi

Kansainvälisessä World Circular Economy Forumissa Helsingissä esiteltiin tänä vuonna maailman parhaita kiertotalousratkaisuja niin hallinnon, toimialojen, yritysten kuin kotitalouksienkin käyttöön sekä kehotettiin EU:ta vahvistamaan johtajuuttaan kiertotaloudessa. Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää hallitustenvälistä yhteistyötä ja politiikkaa, joka tarjoaa yrityksille ennustettavan toimintaympäristön.

Julkaistu

Jo kolmatta kertaa järjestetty foorumi kokosi yli 2000 vaikuttajaa liike-elämän, päätöksenteon, tutkimuksen ja innovaatioiden kentältä Finlandia-talolle Helsinkiin viemään maailmaa kohti kiertotaloutta. Foorumin tavoitteena oli skaalata parhaita kiertotalouden ratkaisuja yhä useampiin maihin sekä nostaa kiertotalouden kehitys seuraavaan vaiheeseen.

“Tiede suorastaan huutaa meille: taloutemme nykyinen kasvumalli on täysin kestämätön”, sanoi foorumissa puhunut Maailmanpankin kestävän kehityksen varajohtaja Laura Tuck.. ”Emme voi tehdä sellaista politiikkaa, joka kannustaa resurssien ylikäyttöön. Meidän täytyy myös antaa arvo sellaisille resursseille kuten ilma, maa ja vesi. Luonnon pääoman loppuun käyttämisestä täytyy myös vastata asianmukaisesti”.

Kiertotalous tarjoaa keinoja ilmastokriisin ratkaisemiseen. Tänä vuonna WCEF2019 tarttui siihen, miten kiertotaloutta voidaan skaalata ja miten maailmantaloutta voidaan uudistaa reilusti ja samalla hillitä ilmastonmuutosta. Yhteistyötä ja globaalia johtajuutta tarvitaan, jotta kiertotalous oikeasti toteutuu.

”Suurimmassa osassa maailman maista taloudet ovat hieman liian pieniä ollakseen omavaraisia kiertotalouksia. Jotta täydellinen kierto toteutuisi, tarvitaan yhteystyötä yli kansallisrajojen”, sanoi YK:n varapääsihteeri ja pääekonomisti Elliot Harris. ”Jotta yhteistyö lisääntyisi, tarvitaan tietty globaali konsensus siitä, että haluamme siirtyä kohti kiertotaloutta yhdessä, emme toisista erillään.”

Eväitä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle

Kahdeksan eurooppalaista maata vaati taannoin Euroopan unionia käyttämään neljäsosan budjetistaan ilmastokriisin taklaamiseen. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten vakavissaan EU:ssa taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Tilanteessa, jossa Suomi on ottamassa EU-puheenjohtajuuden ohjakset, unioni osoittaa globaalia kiertotalousjohtajuutta tekemällä politiikkaa, jossa varmistetaan rahoitus kehittää ja skaalata kiertotalousratkaisuja.

“Eurooppa haluaa johtaa ja EU-kansalaisten keskuudessa on vahva tuki”, luonnehti foorumissa kiertotaloustyön lähtökohtia Karmenu Vella, EU:n ympäristökomissaari.

Maailmankaupassa liikehdintä kohti eristäytymistä on viime vuosina lisääntynyt ja kaupalle rakennetaan uusia esteitä. Tämä on kaiken sen vastakohta, mitä kiertotalouden edistäminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi edellyttää: avoimuutta ja yhteistyötä.

Kiertotalousfoorumin keskeinen viesti EU:lle oli ottaa vahvempi globaali johtajuus kiertotaloudessa. Se tarkoittaa, että kiertotaloudella tulisi olla   läpileikkaava ja korkean tason merkitys komission hallinnossa ja rahoituksessa. Lisäksi kiertotalous tarjoaa mahdollisuuden reiluun siirtymään.

“Täysi siirtymä kiertotalouteen edellyttää laajamittaisia investointeja erityisesti maailman kehittyvillä alueilla”, sanoi Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Suomi julkisti ilmaston kannalta maailman kunnianhimoisimman hallitusohjelman

Suomen uusi hallitusohjelma, joka painottaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja kiertotalouteen siirtymistä, julkistettiin Oodissa samaan aikaan kun maailman johtavat kiertotalousasiantuntijat olivat kokoontuneet viereiseen Finlandia-taloon. Hallitusohjelma tarttuu ilmastokriisiin kunnianhimoisesti ja on esimerkki toimintaympäristön ennustettavuutta lisäävästä päätöksenteosta, joka helpottaa yritysten mukautumista kiertotalouteen.

Maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden tiekartta julkaistiin 2016 Helsingissä. Sitran johdolla luotu tiekartta loi lähtöruudun Suomelle kiertotalouden edistämisessä. Luonteeltaan kiertotalouden tiekartta on yhdistelmä konkreettista toimenpideohjelmaa, strategiaa ja tiekarttaa. Tiekartta yhdessä Maailman kiertotalousfoorumin ja juuri julkaistun hallitusohjelman kanssa haastavat muut maat ripeisiin toimiin rakentamaan kestävämpää globaalia taloutta.

Vuonna 2020 WCEF järjestetään Kanadassa

World Circular Economy Forum on Sitran kansainvälinen aloite. Tämänvuotista tapahtumaa isännöi Sitra yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Ensi vuonna WCEF2020 järjestetään Kanadassa.

“Me kaikki tiedämme, että meillä on liikaa jätettä. Se täyttää kaatopaikkoja ja päätyy ympäristöömme. Toivotamme WCEF2020-osallistujat tervetulleeksi Pohjois-Amerikkaan laajentamaan kiertotalousverkostojaan, kumppanuuksiaan ja löytämään uusia mahdollisuuksia. Yhteistyöllä voimme löytää ratkaisuja kierrättää ja käyttää resurssejamme uudelleen ja luoda uusia työpaikkoja. Tehdään yhteistyötä ja muutetaan roska rahaksi”, välitti terveisensä Kanadan ympäristö- ja ilmastonmuutosministeri Catherine McKenna.

“Haluamme jättää lapsillemme vahvan talouden ja puhtaan ympäristön. Kanadalaiset yritykset toimivat puhtaan teknologian globaalissa eturintamassa ja monet kotimaisista innovaatioistamme edistävät jätteettömyyttä. Cleantech ja jätteettömyys ovat innovaatioiden seuraavaa aaltoa, ja ne tukevat talouttamme ja luovat työpaikkoja samaan aikaan suojellen ympäristöämme”, kommentoi Kanadan tiede- ja taloudellisen kehityksen ministeri Navdeep Bains.

Jos et päässyt paikalle foorumiin tai haluat kuulla uudelleen puhujien esityksiä, tapahtuman esitykset ovat katsottavissa WCEF:n ohjelmasivulla.

Mistä on kyse?