ordbok

Blokkedja

En distribuerad datahelhet som ständigt ökar, där alla transaktioner finns i kronologisk ordning, är bekräftade av alla parter och sparade så att ingenting kan ändras eller förfalskas.

I blockkedjan bildas en digital logg över transaktioner. Loggarna kopieras och förvaras distribuerat och offentligt i digitala nätverk utan en central server. Ethereum (2014) är den största och mest kända blockkedjan. Med hjälp av blockkedjan kan olika applikationer, tjänster och produkter i web 3.0 skapas. Det är i praktiken omöjligt att i efterhand ändra eller förfalska transaktioner som registrerats i loggen, eftersom varje nytt block i blockkedjan innehåller ett kondensat av det föregående blocket.