ordbok

Web 3.0

En utvecklingsfas inom internet, där syftet är att erbjuda tjänster som möjliggör decentraliserat beslutsfattande och handel.

Vid decentraliserat beslutsfattande är det möjligt att utnyttja till exempel decentraliserade autonoma organisationer och vid handel kryptovalutor eller icke-fungibla objekt, som i allmänhet verifieras med hjälp av blockkedjor. Web 1.0 avser det tidiga internet, då webbplatser bara kunde läsas, medan Web 2.0 avser internets nuvarande utvecklingsfas, där interaktiva nättjänster är vanliga.