ordbok

Decentraliserad autonom organisation; DAO

En organisation som verkar självständigt eller autonomt utan ledning som i en normal organisation och utnyttjar blockkedjeteknik. Medlemmarna styr verksamheten direkt med hjälp av smarta kontrakt och digitala tokens. Decentraliserade autonoma organisationer kan betraktas som den digitala tidsålderns andelslag.

En decentraliserad autonom organisations verksamhets- och beslutsstadgar finns sparade som smarta kontrakt som baserar sig på blockkedjeteknik. Samma teknik används också för att spara organisationens beslut. Organisationen är verksam i enlighet med de stadgar som den själv definierat, till exempel kan alla organisationsmedlemmar lägga fram beslutsförslag som man sedan röstar om. Decentraliserade autonoma organisationer kan användas till exempel för att investera och samla konst. I Finland bedöms för närvarande ändringsbehov i lagstiftningen, till exempel huruvida decentraliserade autonoma organisationer ska klassificeras som juridiska personer.