ordbok

Digital token

En token som beskriver vad olika aktörer byter i en blockkedja.

En digital token kan stå för värde (t.ex. kryptovaluta), besittningsrätt (t.ex. icke-fungibelt objekt — NFT) eller placeringar (t.ex. aktier eller beslutanderätt i en organisation). Påminner till mekanismen om polletter i den reella världen.