ordbok

Icke-fungibelt objekt; NFT

Bevis på rättighet till en digital kopia, vars nuvarande innehavare och besittningsöverföringshistorik har säkerställts med hjälp av blockkedjeteknik.

I allmänhet används en länk för att hänvisa till besittningsobjektet. Besittningsobjektet kan vara till exempel ett digitalt verk, en fastighet, ett konstverk, en byggnad eller aktier i ett företag. De rättigheter som innehavaren åtnjuter beror på avtalet mellan säljaren och köparen av det icke-fungibla objektet. Avtalet kan omfatta till exempel immateriella rättigheter, som upphovsrätt, äganderätt eller besittningsrätt. En del icke-fungibla objekt som säljs i centraliserade förmedlingstjänster omfattar inga i lagstiftningen erkända rättigheter, vilket beror på att deras juridiska ställning fortfarande är oklar. I talspråk används förkortningen NFT (non-fungible token).