tulevaisuussanasto

Digitaalinen hallintatodistus; NFT

Todistus oikeudesta digitaaliseen kopioon, jonka nykyinen haltija ja hallinnan siirtohistoria on varmistettu lohkoketjuteknologian avulla.

Hallinnan kohteeseen viitataan, yleensä verkkolinkillä. Hallinnan kohde voi olla esimerkiksi digitaalinen teos, kiinteistö, taideteos, rakennus, tutkinto tai yrityksen osakkeet. Haltijan nauttimat oikeudet riippuvat digitaalisen hallintatodistuksen myyjän ja ostajan välisestä sopimuksesta, joka voi sisältää esimerkiksi immateriaalioikeuksia kuten tekijänoikeuksia, omistusoikeuden tai hallintaoikeuden. Osa digitaalisista hallintatodistuksista, joita myydään keskitetyissä välityspalveluissa, eivät sisällä mitään lainsäädännössä tunnistettuja oikeuksia, mikä johtuu siitä, että niiden oikeudellinen asema on vielä epäselvä. Puhekielessä “nöftä”, joka on muodostettu NFT-lyhenteestä.