ordbok

Digital och grön dubbel omställning

Övergången till att utnyttja digitaliseringen och data på ett sådant sätt som främjar ett kolneutralt välfärdssamhälle.

Målet är att samtidigt överföra förutsättningarna för både människornas välbefinnande från en generation till en annan och trygga naturens välbefinnande.