ordbok

Ekosystemredovisning

En utvidgning av miljöredovisning, vars syfte är att beskriva ekosystemens omfattning och tillstånd samt de ekosystemtjänster som de ger som statistiska uppgifter samt med fysikaliska och monetära indikatorer. Med hjälp av ekosystemredovisning är det möjligt att följa upp utvecklingen av ekosystemens tillstånd och granska deras kopplingar till exempel till nyckeltal som beskriver ekonomi, sysselsättning och välbefinnande.