ordbok

kolbudget

En mängd kol som definierats i förhållande till ett bestämt klimatmål och som kan släppas ut i atmosfären.