tulevaisuussanasto

hiilibudjetti

Tiettyyn ilmastotavoitteeseen suhteutettu hiilen määrä, joka voidaan päästää ilmakehään.