ordbok

Mjuk infrastruktur

Ett delområde inom digital infrastruktur som bildas av bland annat institutioner, tjänster, standardiserade definitioner och avtal.

Mjuk digital infrastruktur, såsom tillitsinfrastruktur och -gränssnitt är en förutsättning för att data från den offentliga förvaltningen och industrin ska kunna utnyttjas och för att automationen av digitaliseringen ska kunna framskrida. Mjuk infrastruktur skapar en omvärld, där alla aktörer kan bygga sien egna digitala verksamhet på samma grund. Med den möjliggörs bland annat delning och utnyttjande av data i flera olika organisationer samt kompabilitet mellan olika system.