tulevaisuussanasto

Pehmeä infrastruktuuri

Digitaalisen infrastruktuurin osa-alue, jonka muodostavat muun muassa instituutiot, palvelut, standardisoidut määrittelyt ja sopimukset.

Pehmeä digitaalinen infrastruktuuri, kuten luottamusinfrastruktuuri ja rajapinnat, on edellytys julkisen hallinnon ja teollisuuden datan hyödyntämiselle sekä digitalisaation ja automaation etenemiselle. Pehmeä infrastruktuuri luo toimintaympäristön, jossa kaikki toimijat voivat rakentaa oman digitaalisen toimintansa samalle perustalle. Sillä mahdollistetaan muun muassa datan jakaminen ja hyödyntäminen useissa eri organisaatioissa sekä eri järjestelmien keskinäinen yhteentoimivuus.