ordbok

Påtvingat samtycke

Påtvingat samtycke beskriver en situation där individen måste använda ett ekosystem, datasystem eller en ICT-produkt/-tjänst och lita på den. Samtycket är påtvingat då användaren – en kund, organisation eller till och med en myndighet inom den offentliga förvaltningen – inte har valfrihet, utan måste använda ett visst datasystem.