tulevaisuussanasto

Pakotettu luottamus

Pakotettu luottamus kuvaa tilannetta, jossa henkilön on pakko käyttää ekosysteemiä, tietojärjestelmää tai ICT-tuotetta/-palvelua ja luottaa siihen. Luottamus on pakotettua, kun käyttäjällä – asiakkaalla, organisaatiolla tai jopa julkishallinnon viranomaisella – ei ole valinnanvapautta, vaan hänen on käytettävä tiettyä tietojärjestelmää.