ordbok

skattereform för hållbar utveckling

Tyngdpunkten i beskattningen flyttas mot beskattning av utsläpp och naturresurser på ett budgetneutralt sätt genom att annan beskattning samtidigt sänks.