tulevaisuussanasto

kestävän kehityksen verouudistus

Kestävän kehityksen verouudistuksella tarkoitetaan verotuksen painopisteen siirtämistä kohti päästöjen ja luonnonvarojen verotusta budjettineutraalisti. Samaan aikaan, kun päästöjen ja luonnonvarojen verotusta kiristetään, alennetaan vastaavasti muuta verotusta.