ordbok

syntetisk biologi

Biologiska system, celler, celldelar eller organismer som människan planerat och byggt upp och som inte finns i naturen.