ordbok

växthusgas

En gas i atmosfären som släpper igenom solens strålning men absorberar värmestrålning från jordens yta, till exempel koldioxid.