personer

Bruce Jones

Direktör i Utrikespolitik i Utrikespolitik, Brookings Institution

Bruce Jones är vice ordförande och direktör för det Utrikespolitiska programmet på Brookings samt senior fellow i institutionens projekt om internationell ordning och strategi vid Brookings. Han är även adjungerad professor på Freeman Spogli Institute vid Stanford University och ordförande i den rådgivande nämnden på Center on International Cooperation vid New York University.

Jones har forskningsexpertis och politisk erfarenhet inom internationell säkerhet. Hans nuvarande forskning fokuserar på USA:s strategi, internationell ordning och de växande makterna. Hans senaste bok på området heter ”Still Ours to Lead: America, Rising Powers, and the Tension between Rivalry and Restraint” (Brookings Institution Press, 2014). Tillsammans med Carlos Pascual och Stephen Stedman har han skrivit”Power and Responsibility: Building International Order in an Era of Transnational Threats” (Brookings Institution Press, 2009) och tillsammans med Waheguru Pal Singh Sidhu och Pratap Bhanu Mehta har han redigerat ”Shaping the Emerging World: India and the Multilateral Order” (Brookings Press, 2013).

Jones bedriver för närvarande även forskning om skärningspunkten mellan geopolitik och energirevolutionen. På detta område är han medförfattare till en nyutgiven bok som heter ”Risk Pivot: Great Powers, International Security and the Energy Revolution” (Brookings Institution Press, 2014). Andra nämnvärda publikationer är: tillsammans med David Steven och Emily O’Brien, “Fueling the New Order” (Brookings, April 2014) och tillsammans med David Steven och Andrew Hart, “Chill Out: Why Cooperation is Balancing Conflict Among Major Powers in the New Arctic” (Brookings, 2012).

Jones har omfattande erfarenhet och expertis inom intervention och krishantering. Han har en doktorsexamen från London School of Economics, och han var Hamburg Fellow i konfliktprevention vid Stanford University.

Vad handlar det om?