Ilkka Räsänen

Ledande Expert, Människoorienterad dataekonomi, Sitra
SItra. Photo: Miikka Pirinen
SItra. Photo: Miikka Pirinen

Vem?

Ilkka Räsänen är en välorienterad specialist på hälsosektorn. Han arbetar i projektet IHAN som ledande expert inom försök som gäller hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin. Hans uppgift är bland annat att utreda IHAN-pilotprojektens inverkan på individen och samhället och att tillsammans med aktörerna i branschen diskutera möjligheterna till vidareutveckling av det rättvisa utbytet av data.

Vad?

Ilkka har lång erfarenhet av ICT-branschen och han har genomfört omfattande projekt i flera områden. Han har mångsidigt kunnande om affärsmodellerna för internationella IT-jättar och små startup-företag och om deras tankevärldar. Ilkka har varit med om att främja användningen av digitala innovationer i sjukvårdsdistrikt och medverkat i styrelsen för föreningen för lärospel i Finland. Kompetens inom produktutveckling och IPR har han fått särskilt genom sitt startup-företag.

Va?

På fritiden kopplar Ilkka loss från jobbet med musik. Han är gitarrist i flera band. På fritiden utvecklar Ilkka också musikspelet MUBIK, som förkovrar spelarnas kognitiva färdigheter. Han ägnar sig gärna åt naturutflykter och brädspel. När man studerar medeltiden eller ångmaskinernas värld på 1800-talet genom spelen, ser man hur människan möter samma utmaningar när hon söker sin plats i en allt rättvisare värld, även om verktygen har bytts ut flera gånger om.