Cirkulär ekonomi av trä

Produkter tillverkade av Finlands gröna guld kan konkurrera med plasten. Vi utvecklar en ny affärsverksamhet som grundar sig på trämaterial tillsammans med företag, forskningsinstitut och utbildningsorganisationer. Vi hoppar längre från trädet – från kvantitet till kvalitet.

Vad handlar det om?

Exporten av finländska skogsprodukter har traditionellt varit koncentrerad till bulkproduktion av träprodukter, cellulosa och kartong som tillverkas av stora företag. I framtiden kommer biomassa från skogen att i allt större utsträckning också användas i textilfiber, plaster, kosmetik, läkemedel, kemikalier och intelligenta förpackningar.

I det här projektet tar vi utnyttjandet av trä till en ny nivå i samarbete med företag, forskningsinstitut och utbildningsorganisationer. Vi skapar nya verktyg för skogsbranschen och operativa modeller för att träprodukternas kvalitet ska ersätta deras kvantitet.

I cirkulär ekonomi tillverkas så långlivade träprodukter som möjligt som kan utnyttjas många gånger och därmed skapas ekonomiskt värde om och om igen av samma trämaterial. Det som nu är träavfall kommer att utnyttjas för att tillverka nya produkter. Det går också att ge träprodukterna immateriellt värde med hjälp av digital teknologi och tjänster.

Vad gör vi?

I projektet testar man en workshopmodell som bygger på snabba försök och innovation. Med hjälp av den kan företag inom skogsbranschen, designers och marknadsförare tillsammans utveckla nya affärsidéer för träprodukter. Under projektet undersöks också möjligheterna att främja träprodukternas cirkulära ekonomi, en ny livslängdsräknare skapas för träprodukter och ett marknadsföringskoncept för cirkulär ekonomi planeras för alla företag.

Dessutom utvecklar företagen som deltar i projektet tillsammans sina träprodukter som utnyttjar teknologin på ett nytt sätt. Målet är att skapa ny affärsverksamhet  i Finland som grundar sig på cirkulär ekonom i och samtidigt främja Finlands internationella konkurrenskraft.

Vem är med?

I projektet deltar ett antal företag och forsknings- och utbildningsorganisationer. VTT koordinerar helheten och ordnar tillsammans med Lahtis yrkeshögskola evenemang inom skogs-, design- och marknadsföringsbranschen där man tillsammans utvecklar modeller och verktyg för cirkulär affärsverksamhet som företag kan använda.

Finlands miljöcentral Syke undersöker möjligheterna att återvinna och återanvända biologiskt nedbrytbara träbaserade kompositförpackningar samt miljöeffekterna i olika europeiska länder. Dessutom letar Syke efter sätt att förbättra förpackningarnas resurs- och energieffektivitet. Naturresursinstitutet Luke utvecklar en livslängdsräknare för biobaserade material som kan användas för att beräkna den miljöpåverkan biologiskt nedbrytbara träbaserade kompositförpackningar har.

Ethica skapar en cirkulär marknadsföringsmodell för träprodukter. Sulapac, Paptic och Elastopoli utvecklar nya slags biologiskt nedbrytbara kosmetikaförpackningar, plastpåsar och möbelmaterial i samarbete med Lumene och Isku. I det nätverk projektet bildar deltar även Montisera, Stora Enso och Starcke.

Vad är på gång?

Projektet inleddes sommaren 2018 och avslutas i september 2019.

Kontakta oss

personer
Riitta Silvennoinen
personer
Marleena Ahonen
personer
Noora Lindroos

Vad handlar det om?