Siirry suoraan sisältöön

Puusta kiertotalousbisnestä

Kotimaan vihreästä kullasta valmistetuista tuotteista saadaan muoville kilpailija. Kehitämme uutta, puumateriaaleihin pohjautuvaa liiketoimintaa yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Hyppäämme puusta pidemmälle – määrästä arvoon.

Mistä on kyse?

Suomen metsäperäisten tuotteiden vienti on perinteisesti keskittynyt muutaman suuren yrityksen valmistamaan puutuotteiden, sellun ja kartongin bulkkituotantoon. Tulevaisuudessa metsästä peräisin olevia biomassoja käytetään yhä enemmän myös tekstiilikuiduissa, muoveissa, kosmetiikassa, lääkkeissä, kemikaaleissa ja älypakkauksissa.

Tässä hankkeessa viemme puun hyödyntämisen uudelle tasolle yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Luomme metsäalalle uusia työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla puutuotteiden laatu korvaa määrän.

Kiertotaloudessa puusta valmistetaan mahdollisimman pitkäikäisiä tuotteita, joita voidaan hyödyntää moneen kertaan ja siten luoda samalle puumateriaalille taloudellista arvoa yhä uudelleen ja uudelleen. Nykyään jätteeksi päätyvä puuaines hyödynnetäänkin jatkossa kestävästi uusien tuotteiden valmistamiseen. Puutuotteisiin voidaan lisätä myös aineetonta arvoa digitaalisten teknologioiden ja palveluiden avulla.

Mitä teemme?

Hankkeessa testataan nopean kokeilun ja innovoinnin työpajamallia, jonka avulla metsäalan yritykset, muotoilijat ja markkinoijat kehittävät yhdessä uusia puutuotteiden liikeideoita. Hankkeen aikana tutkitaan myös puutuotteiden kiertotalouden edistämismahdollisuuksia, toteutetaan puutuotteiden elinkaarilaskuri ja suunnitellaan kiertotalouden markkinointikonsepti kaikkien yritysten käyttöön.

Lisäksi hankkeessa mukana olevat yritykset kehittävät yhdessä teknologiaa uudella tavalla hyödyntäviä puutuotteitaan. Tavoitteena on luoda uutta, kiertotalouden mukaista liiketoimintaa Suomeen ja edistää samalla Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

Kuka on mukana?

Hankkeessa on mukana joukko yrityksiä sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioita. VTT koordinoi kokonaisuutta sekä järjestää Lahden ammattikorkeakoulun kanssa metsä-, muotoilu- ja markkinointialan tapahtumia, joissa kehitetään yhdessä uusia kiertotalouden liiketoiminnan malleja ja työkaluja yritysten käyttöön.

Suomen ympäristökeskus SYKE tutkii biohajoavien puupohjaisten komposiittipakkausten käytön jälkeisiä kierrätys- ja hyödyntämismahdollisuuksia sekä ympäristövaikutuksia Euroopan eri maissa sekä etsii keinoja pakkausten resurssi- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Luonnonvarakeskus Luke kehittää biopohjaisille materiaaleille elinkaarilaskuria, jonka avulla voidaan laskea biohajoavan puupohjaisen komposiittipakkauksen ympäristövaikutukset.

Ethica luo kiertotalouden markkinointimallin puutuotteille. Sulapac, Paptic ja Elastopoli puolestaan kehittävät uudenlaisia biohajoavia kosmetiikkapakkauksia, muovikasseja ja huonekalumateriaaleja yhteistyössä Lumenen ja Iskun kanssa. Mukana hankkeen muodostamassa verkostossa ovat myös Montisera, Stora Enso ja Starcke.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi kesällä 2018 ja päättyy syyskuussa 2019.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?