Cirkulär ekonomi i yrkesutbildning och företagsfostran

Avslutat projekt 7/2017 – 4/2019

I projektet utvecklades ett spel om cirkulär ekonomi och företagsamhet för yrkesläroanstalter och fortbildning för lärare om cirkulär ekonomi. Dessutom blev cirkulär ekonomi en del av Syklis, Sakkys och Omnias utbildningsprogram.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I projektet producerades spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet, Circula, som lämpar sig för studerande och lärare på yrkesläroanstalter samt för kunderna i Ung företagsamhet-programmen i yrkesutbildningen på andra stadiet. Circula utgör ett material som kan användas på många sätt och lämpar sig därför också för de högsta årskurserna i grundskolan, gymnasiet samt yrkeshögskoleundervisningen.

I spelet utvecklar studerandena affärsidéer för cirkulär ekonomi och lär sig att förstå cirkulär ekonomi med tanke på företagsverksamhet och konsumtion samt får redskap för teamarbete och färdigheter för utveckling av egna affärsidéer och företagande.

I projektet ordnades fem lärarutbildningar där lärare som representerade olika utbildningsstadier och yrkesområden fick lära sig att använda Circula-spelet i undervisningen. Lärarutbildningarna genomfördes i Jyväskylä, Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Dessutom utbildades lärare i Omnia och Sakky. Sammanlagt 93 lärare deltog i lärarutbildningarna.

Dessutom utvecklades i projektet egen undervisning i cirkulär ekonomi för projektaktörer:

Genom Circula-spelworkshoppar, utbildningar och evenemang nådde projektet sammanlagt cirka 1 710 lärare, studerande och representanter för andra intressentgrupper.

Börja använda Circula-spelet gratis i din skola.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Projektet samordnade av Suomen ympäristöopisto SYKLI. Samarbetspartner var Esboregionens utbildningssamkommun Omnia, Savolax utbildningssamkommun Sakky och Ung företagsamhet rf. De deltog Green Coal Mining Oy, som erbjuder konsulttjänster inom energieffektivitet, som expert.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?