Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli Circula

Päättynyt hanke 7/2017 – 4/2019

Hankkeessa kehitettiin kiertotalous- ja yrittäjyyspeli ammatillisille oppilaitoksille ja opettajien täydennyskoulutusta kiertotaloudesta. Lisäksi kiertotalous tuotiin osaksi Syklin, Sakkyn ja Omnian koulutusohjelmia.

Mistä on kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa tuotettiin kiertotalous- ja yrittäjyyspeli Circula, joka soveltuu ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille ja opettajille sekä Nuori Yrittäjyys -ohjelmien asiakkaille ammatillisella toisella asteella. Monikäyttöisenä materiaalina Circula soveltuu myös peruskoulun ylimmille luokille, lukioon sekä ammattikorkeakouluopetukseen.

Pelissä opiskelijat kehittävät kiertotalousliikeidoita ja oppivat ymmärtämään kiertotaloutta yritystoiminnan ja kuluttamisen näkökulmasta sekä saavat tiimityötaitoja ja valmiuksia omien liikeideoiden kehittämiseen ja yrittäjyyteen.

Hankkeessa järjestettiin viisi opettajankoulutusta, joissa perehdytettiin eri koulutusasteita ja ammattialoja edustavia opettajia Circula-pelin hyödyntämiseen opetuksessa. Opettajankoulutukset toteutettiin Jyväskylässä, Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisäksi koulutettiin Omnian ja Sakkyn opettajia. Opettajankoulutuksiin osallistui yhteensä 93 opettajaa.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin hanketoimijoiden omaa kiertotalousopetusta:

Circula-pelityöpajojen, koulutusten ja tapahtumien kautta hankkeessa tavoitettiin yhteensä noin 1710 opettajaa, opiskelijaa ja muiden sidosryhmien edustajaa.

Ota käyttöön Circula-peli koulussasi ilmaiseksi.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Hanketta koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI. Hankekumppaneita ovat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky ja Nuori Yrittäjyys ry. Lisäksi asiantuntijana on mukana energiatehokkuuskonsultointia tarjoava Green Coal Mining Oy.

Ota yhteyttä

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?