Den cirkulära ekonomin inom idrotten

Avslutat projekt 2017-2018

Vi testade smarta lösningar för vardagen tillsammans med idrottsklubbar och främjade evenemang som tar hänsyn till jordens bärförmåga.

Vad handlade det om?

Klimatförändringen och överkonsumtionen av naturresurserna påverkar hur vi idrottar i framtiden. Hela 68 procent av alla växthusgasutsläpp i Finland orsakas av val som vi gör varje dag: hur vi bor, transporterar, äter och handlar. De största miljökonsekvenserna av våra idrottsaktiviteter i vardagen uppkommer när vi åker till och från träningarna. I genomsnitt mer än hälften av klimatkonsekvenserna av en träning kommer från trafiken.

Idrottsklubbar är en enorm social resurs när det gäller att främja en hållbar livsstil. Idrottare och idrottsklubbar kan göra många val i vardagen som bidrar till att bromsa upp klimatförändringen. Det är möjligt till exempel att köpa begagnade idrottsredskap och -utrustning eller hyra dem. Det går också att minska idrottslokalernas energiförbrukning till ett minimum, samåka eller cykla till träningarna och ersätta skinkbiten på mackan till exempel med en biff av bondbönor.

Idrottsevenemang får lätt väldigt stora miljökonsekvenser. Evenemang som ordnas i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi gör det möjligt att undvika överkonsumtion av naturresurserna genom att tänka på förbrukningen av material och energi på evenemanget och produktionen av evenemanget samt på utsläppen från logistiken och persontransporterna. Kan vi avstå från överutbudet av prylar som säljs på evenemangen? Och kan vi ordna så bra transporttjänster för publiken att egna bilar blir onödiga? Vi behöver lära oss att tänka på ett nytt sätt. Det gäller alla, såväl tävlingsarrangörer och samarbetspartner som publiken.

Vad har vi gjort?

Vi sparrar tillsammans med Finlands Olympiska Kommitté finska idrottsklubbar och -förbund och tävlingsarrangörer att utvecklas till proffs inom cirkulär ekonomi. Genom samarbetet kan vi också uppmuntra det internationella idrottssamfundet att styra mot en hållbarare framtid. Intelligenta lösningar för cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp kan bli en attraktiv exportprodukt för finländarna på publikevenemang ute i världen.

Vi ökar kunnandet hos finländska idrottsklubbar och sportevenemang i ansvars- och miljöfrågor och uppmuntrar dem att pröva på hållbara lösningar i den dagliga verksamheten och på evenemangen. Principerna för cirkulär ekonomi kan tillämpas överallt i de dagliga idrottsaktiviteterna och evenemangsarrangemangen, med början i planeringen. Hållbara lösningar gör ofta vardagen i klubbarna enklare och förmånligare. Vi kallar dessutom evenemangsarrangörerna samman så att de kan dela med sig av sina goda erfarenheter och bästa praxis.

Vad upnådde vi?

Vi testade smarta lösningar för cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp på skid-VM i Lahtis (på engelska) tillsammans med arrangörerna våren 2017. Vi tillämpade samma principer tillsammans med Eurobasket på Finlands basketmatcher hösten 2017.

Hösten 2017 grundade vi tillsammans med Finlands Olympiska Kommitté ett nätverk för miljöansvar inom idrotten, som har som mål att införa lösningar för cirkulär ekonomi på sportevenemang och i idrottsorganisationernas och -klubbarnas verksamhet.

Vi också arbetade tillsammans med Olympiska Kommittén för att sammanställa hållbara verksamhetssätt i vardagen för idrottsklubbar (på finska).

KONTAKTA OSS

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Sari Laine
Ledande Expert, Natur och vardag

Vad handlar det om?