Den cirkulära ekonomin som en del av ingenjörernas grundläggande yrkeskompetens

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Alla yrkeshögskolor som ordnar finskspråkig ingenjörsutbildning i process- och materialteknik utvecklade och genomförde tillsammans studiehelheter i cirkulär ekonomi för ingenjörsutbildningen.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I projektet utvecklades studiehelheter för ingenjörsutbildningen i alla Finlands yrkeshögskolor i bio- och livsmedelsteknik, bioproduktteknik, kemiteknik samt material- och ytbehandlingsteknik:

Studieperioderna i cirkulär ekonomi var så populära att alla som ville delta inte fick plats på pilotkurserna hösten 2018. Allt som allt slutförde 194 studerande studieperioderna. Förutom de hela studieperioderna har det producerade läromaterialet även testats i andra studiehelheter, och i dessa utbildningar har över 200 andra studerande deltagit.

Många kurser blev en bestående del av ingenjörsutbildningen.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. I projektet deltog alla yrkeshögskolor som erbjuder finskspråkig ingenjörsutbildning i process- och materialteknik: Metropolia och Centria, samt Tavastlands, Lahtis, Seinäjokis, Tammerfors, Åbo och Sydöstra Finlandsyrkeshögskolor.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?