Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi

Kehitämme opintokokonaisuuksia kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen insinöörikoulutukseen bio- ja elintarviketekniikassa, biotuotetekniikassa, kemiantekniikassa sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikassa.

Mistä on kyse?

Suunnittelemme kiertotalouden opintokokonaisuuksia ammattikorkeakoulujen insinöörikoulutukseen. Opetussisällöt liittyvät kestävään ruokajärjestelmään, metallien kestävään käyttöön, kuitumateriaaleihin sekä elintarvike- ja kemianteollisuuden sivuvirtoihin. Hanke tiivistää mukana olevien ammattikorkeakoulujen prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuun toteuttajien keskinäistä yhteistyötä kiertotalouskoulutuksessa.

Tuotetamme pieniä esimerkiksi 1 opintopisteen (op) opintokokonaisuuksia suomeksi, jolloin niitä voi helpommin sisällyttää eri tutkinto-ohjelmiin. Tuotettu oppimateriaali jaetaan yhteisellä oppimisalustalla ja se on kaikkien käytössä. Hankkeessa myös kokeillaan erilaisia opetusmenetelmiä kiertotalousteemojen opetukseen. Keskeistä on tiivis yhteistyö alan työelämän kanssa.

Mitä teemme?

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan yhteensä 30 op opintokokonaisuus kiertotaloudesta insinöörikoulutukseen. Kokonaisuus muodostuu 5 op kiertotalouden perusopinnoista ja 5 op laajuisista kiertotalousratkaisuja käsittelevistä ammatillisista opintokokonaisuuksista liittyen kestävään ruokajärjestelmään, metallien kestävään käyttöön, kuitumateriaaleihin sekä toimialan sivuvirtoihin.

Hankkeessa suunnitellaan kuhunkin kiertotalouden teemaan webinaari yhdessä yritysedustajien ja järjestöjen kanssa. Webinaarit toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Kuka on mukana?

Mukana hankkeessa ovat kaikki prosessi- ja materiaalitekniikan suomenkielistä insinöörikoulutusta toteuttavat ammattikorkeakoulut: Metropolia ja Centria, sekä Hämeen, Lahden , Seinäjoen, Tampereen, Turun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi marraskuussa 2017. Sillä on ohjausryhmä. Koulutuksen kohderyhmänä olevien opiskelijoiden määrän arvioitiin nousevan yli 600 ja hankkeessa työskentelevien opettajien määrän olevan noin 30.

Miten osaksi opetusta?

Lisätietoja pilotoitavasta opintokokonaisuudesta löydät esimerkiksi Metropolian sivuilta. LAMKin kevään Tekstiilit ja muovit kiertotaloudessa -kurssi löytyy täältä.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?