Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Kaikki prosessi- ja materiaalitekniikan suomenkielistä insinöörikoulutusta toteuttavat ammattikorkeakoulut kehittivät ja toteuttivat yhdessä kiertotalouden opintokokonaisuuksia insinöörikoulutukseen.

Mistä oli kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa kehitettiin opintokokonaisuuksia kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen insinöörikoulutukseen bio- ja elintarviketekniikassa, biotuotetekniikassa, kemiantekniikassa sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikassa:

  • Kiertotalouden perusteet (5 op), päävastuu Metropolialla.
  • Kestävä ruokajärjestelmä (5 op), päävastuu Hämeen, Seinäjoen, Metropolian ja Turun ammattikorkeakouluilla. Lisäksi aiheesta tehtiin kaksi opinnäytetyötä ja kiertotalousajattelua integroitiin muihin tutkintoon kuuluviin opintojaksoihin.
  • Tekniset kierrot – metallien kestävä käyttö ja kierrättäminen (4 op), päävastuu Centrian, Metropolian, Tampereen, Hämeen ja Turun ammattikorkeakouluilla
  • Kuitumateriaalit – tekstiilit ja muovi (3-5 op), päävastuu Lahden ja Turun ammattikorkeakouluilla.
  • Kuitumateriaalit – sellukuidut (3 op), päävastuu Tampereen, Centrian ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluilla.
  • Jäte- ja sivuvirrat (5 op), päävastuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla. Aiheeseen liittyen tehtiin myös opinnäytetöitä.

Kiertotalouden opintojaksot olivat niin suosittuja, ettei kaikkia halukkaita voitu ottaa pilottikursseille mukaan syksyllä 2018. Kaikkiaan 194 opiskelijaa suoritti opintojaksot loppuun saakka. Kokonaisten opintojaksojen lisäksi tuotettua oppimateriaalia on testattu muiden opintokokonaisuuksien sisällä, ja näihin koulutuksiin on osallistunut yli 200 muuta opiskelijaa.

Monet kursseista jäivät pysyväksi osaksi insinöörikoulutusta.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Nani Pajunen ja Riitta Silvennoinen. Mukana hanketta toteuttamassa olivat kaikki prosessi- ja materiaalitekniikan suomenkielistä insinöörikoulutusta toteuttavat ammattikorkeakoulut: Metropolia ja Centria, sekä Hämeen, Lahden, Seinäjoen, Tampereen, Turun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?