Foodhub

Avslutat projekt: 9/2017 – 04/2019

Vi provade en ny modell för distribution av mat, som förenar matproducenter och konsumenter: foodhub.

Vad handlade det om?

I projektet provades en ny modell för distribution av mat, som förenar matproducenter och konsumenter. På webbplatsen Nylands mat kan konsumenter beställa livsmedelsprodukter av hög kvalitet och bekanta sig med producenter och produktionssätt. Man kan beställa cirka 100 olika närmatsprodukter från Nyland via webbplatsen. Produkterna och produktmängderna varierar enligt säsong. Beställningarna görs alltid i förväg på nätet en gång i veckan.

För närvarande finns det fyra upphämtningsplatser med kylförvaring med självbetjäning: Hertonäs bibliotek i Helsingfors, huvudstadsregionens återvinningscentral vid Knektbron, Esbo, i företaget Healthbox lokaler i Tölö och i anslutning till Hertonäs matandelslags eget fält i Korso i Vanda. Upphämtning av produkterna sker flexibelt under två dagar beroende på tidtabellen för det aktuella upphämtningsstället. För närvarande är cirka 30 gårdar och producenter av närmat med i samarbetet, från Bromarv i väst till Pernå i öst.

Under projektet har även ett antal restauranger i Helsingfors testat beställningssystemet för mat som utvecklats av Nylands mat. I pilotförsöket deltar bland annat restaurang Perho, Clarion Hotell Helsinki Airports restaurang Kitchen&Table och Chapter, som valdes till årets restaurang 2019. Restaurangpilotförsöket var även en del av Smart & Clean Foundations Urban Food-projekt.

Vem var med?

Sitra startade projektet, bjöd in samarbetspartner och finansierade projektet. Projektansvarig på Sitra var Hanna Mattila. ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens förbund rf, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Herttoniemen ruokaosuuskunta deltog i projektet.

Vad händer härnäst?

Nylands mat vidareutvecklar sin foodhub-verksamhet: att förena producenter och konsumenter kring mat av hög kvalitet på ett nytt sätt. Framtidsvisionen är att utveckla mer långsiktiga avtal mellan producenter och konsumenter i partnerskapsjordbruksanda. Det skulle hjälpa odlarna att planera produktionen långsiktigt, då de vet vem de ska producera åt. Med ett avtal skulle konsumenten kunna säkerställa tillgången på råvaror och deras färskhet under säsongen. Det skulle också öka interaktionen mellan konsumenten och producenten och även främja förståelsen av konsumtionen och produktionen.

Kontakta oss

personer
Riku Sinervo
Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?