FÖRÄNDRINGAR PÅ MARKNADEN FÖR KREATIVT ARBETE

Kan en ny slags sysselsättningsmodell göra det lättare för arbete och arbetare att mötas på marknaden för kreativt arbete? Sitra utreder metoder och erfarenheter med hjälp av ett försök.

VAD HANDLAR DET OM?

Avslutat projekt 9/2016 – 4/2017

Inom ramen för projektet undersökte Sitra en ny sysselsättningsmodell på marknaden för kreativt arbete. Nyhets- och innehållsproduktionsbolaget Mediahub Helsinki och personalserviceföretaget Opteam testade den nya sysselsättningsmodellen i samarbete med förbundet för industrikonst, Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry. Idén bakom modellen var att driva ett intensivt samarbete mellan tre olika aktörer och se hur det påverkar möjligheterna för arbeten och arbetare att hitta varandra.

Vad fick man till stånd?

Sitra genomförde en utredning som inkluderade en analys av olika aktörers erfarenheter på marknaden för kreativt arbete och vilka effekter sysselsättningsmodellen har för möjligheterna att sammanföra arbetare och arbete. Utredningen fokuserade särskilt på vilka faktorer aktörerna lyfte fram på den föränderliga marknaden för kreativt arbete. Vad hjälpte dem som söker jobb, och hur såg marknaden ut ur personalserviceföretagets synvinkel? Utredningen blev klar i mars 2017 och kan läsas på finska här.

Under projektets gång anordnades också coaching för en grupp medlemmar i Ornamo i syfte att förbättra deras sysselsättningsmöjligheter. Coachningens slutrapport kan läsas på finska här.

Vilka deltog?

I det här projektet samarbetade Sitra med Teollisuustaiteen Liitto Ornamo rf, nyhets- och innehållsproduktionsbolaget Mediahub Helsinki och personalserviceförestaget Opteam.

KONTAKTA OSS!

personer
Lilli Poussa
Expert, Förutse

Vad handlar det om?