Företagsbyn

Avslutat projekt 6/2017–1/2020

Vi gör cirkulär ekonomi till en del av studiehelheterna Företagsbyn för sjätteklassister och Företagsbyn för niondeklassister. I och med projektet etablerar sig den cirkulära ekonomin som en permanent del av Företagsbyarnas verksamhet.

VAD HANDLADE DET OM?

Projektet var en del av programmet cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier, som genomfördes 2017–2019. Sitras vision var att alla som tagit examen ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder i deras arbete och vardag och vilka beslut man kan fatta och vilka handlingar man kan göra för att främja en cirkulär ekonomi. Målet var att öka kunskaperna om cirkulär ekonomi i Finland genom att på bred front utveckla undervisningen i cirkulär ekonomi och tillhörande material, koncept och samarbete ur olika synvinklar för alla utbildningsstadier. I programmet deltog över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag.

Ekonomi och ungdom TAT påbörjade arbetet med cirkulär ekonomi hösten 2017 med stöd av Sitra. Då satte man upp målet att en cirkulär ekonomi skulle bli en del av undervisningen i ekonomi och arbetslivskompetens. Man ville att eleverna skulle ifrågasätta den nuvarande ohållbara livsstilen genom att lära sig mer om cirkulär ekonomi. Dessutom var målet att öka förståelsen för att naturresurserna är begränsade och deras betydelse för ekonomin. TATs och Sitras syfte med projektet var att göra cirkulär ekonomi till en del av Företagsbyns utbildningshelhet.

Företagsbyn är en studiehelhet för grundutbildningens sjätte- och niondeklassister om samhället, ekonomin, arbetslivet och företagande. Företagsbyn, som har belönats som världens bästa, bygger på den finska läroplanen. Målet för Företagsbyn är att eleven förstår grundpelarna för ett hållbart samhälle och inser hur viktig användningen av tjänster – dela, använda och återvinna – är som en del av ekonomin.

Vad åstadkom man?

Under projektet blev cirkulär ekonomi en del av inlärningsmålen och -helheterna för Företagsbyn för sjätteklassister och Företagsbyn för niondeklassister. Läsåret 2018–2019 förnyades det förberedande materialet för ett besök i Företagsbyn helt så att i synnerhet cirkulär ekonomi blev mer synligt. Eleverna fick lära sig mer om naturresursernas betydelse för ekonomin samt om begreppet cirkulär ekonomi och tillhörande verksamhetsmodeller.

År 2019 hade Företagsbyn närmare 77 000 elever. Dessutom erbjöd TAT utbildning och introduktion i cirkulär ekonomi till över tusen lärare och gav hela sin personal en introduktion i cirkulär ekonomi. Under projektet skapade man också animationer om en cirkulär ekonomi till stöd för undervisningen. Videofilmerna kan ses fritt på TATs Youtube-kanal (på finska). Dessutom gjorde man poddsändningar på ämnet cirkulär ekonomi till TATs serier #puhurahasta och Tala om jobbet (på finska), som lärare kan använda som en del av undervisningen.

Temat för läsåret 2019–2020 är cirkulär ekonomi, som har etablerat sig och blivit en permanent del av Företagsbyns verksamhet. Den expert på cirkulär ekonomi som arbetade under projektet fortsätter sitt arbete även efter att projektet är slut. Ytterligare information om Företagsbyn och om hur man gör den till en del av undervisningen hittar du på Företagsbyns webbplats: www.yrityskyla.fi.

Vem var med?

Företagsbyn har utvecklats av Ekonomi och ungdom TAT. Sitra finansierade projektet och projektansvariga från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen.

 

KONTAKTA OSS

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?