Kiertotalous Yrityskylässä

Jokaisella suomalaisella nuorella tulee olla tulevaisuudessa rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Siksi Yrityskylä.

MISTÄ ON KYSE?

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Maailman parhaana palkittu Yrityskylä on kehitetty Suomessa. Mikä parasta, Yrityskylä pohjautuu opetussuunnitelmaan.

Yrityskylän tavoitteena on, että oppilas oivaltaa kestävän yhteiskunnan peruspilarit ja näkee palveluiden jakamisen, käyttämisen ja kierrättämisen merkityksen osana talouden toimintaa.

Mitä teemme?

Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimiskokonaisuus päivitetään simuloimaan tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan toimintatapoja.

Yrityskylä Alakoulu on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Samalla oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä Yläkoulu on nuorten johtama maailma, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä maailmantalouden pyörteissä. Voittajatiimi on se, jonka johtamana yritys pärjää markkinoilla parhaiten. Itse pelijärjestelmä on digitaalinen, mutta peli ohjaa oppilaita myös jatkuvaan keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Kuka on mukana?

Yrityskylän on kehittänyt Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Yrityskylä rakennetaan yhdessä toimintaa rahoittavien kuntien, säätiöiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, jotka tuovat oppimisympäristöön oman asiantuntijuutensa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö ja Sitra rahoittavat Yrityskylä-toimintaa.

Missä mennään?

Vuosien 2017–2019 aikana Yrityskylä-oppimateriaali ja -oppimiskokonaisuus päivitetään simuloimaan entistä paremmin tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan toimintatapoja. Kiertotalouden teemat ja liiketoimintamallit sekä tulevaisuuden työelämä integroidaan osaksi Yrityskylien sisältöjä. Kehitys on käynnistetty ja vuonna 2018 päästään arvioimaan ensimmäisiä yhteistyön tuloksia ja palautteita.

Miten osaksi opetusta?

Lisätietoja Yrityskylästä ja sen liittämisestä osaksi opetusta löydät Yrityskylän verkkosivuilta: www.yrityskyla.fi

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan.

Mistä on kyse?