Kiertotalous Yrityskylässä

Jokaisella suomalaisella nuorella tulee olla tulevaisuudessa rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Siksi Yrityskylä.

MISTÄ ON KYSE?

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Maailman parhaana palkittu Yrityskylä on kehitetty Suomessa. Mikä parasta, Yrityskylä pohjautuu opetussuunnitelmaan.

Yrityskylän tavoitteena on, että oppilas oivaltaa kestävän yhteiskunnan peruspilarit ja näkee palveluiden jakamisen, käyttämisen ja kierrättämisen merkityksen osana talouden toimintaa.

Mitä teemme?

Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimiskokonaisuus päivitetään simuloimaan tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan toimintatapoja.

Yrityskylä Alakoulu on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Samalla oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä Yläkoulu on työelämän ja talouden peliareena, jossa oppilaat johtavat kilpaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Oppilaiden toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille ja johtavat yritystä yhden vuoden ajan. Pelissä yhdistyvät digitaalisuus ja vuorovaikutus.

Kuka on mukana?

Yrityskylän on kehittänyt Talous ja nuoret TAT. Yrityskylä rakennetaan yhdessä toimintaa rahoittavien kuntien, säätiöiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, jotka tuovat oppimisympäristöön oman asiantuntijuutensa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö ja Sitra rahoittavat Yrityskylä-toimintaa.

Missä mennään?

Kiertotalousteemaa on tuotu oppimiskokonaisuuksiin vuodesta 2017 lähtien ja kehitystyö jatkuu. Sekä ala- että yläkoulun oppimateriaaleissa oppilaat tutustuvat kiertotalouden käsitteeseen ja siihen liittyviin liiketoimintamalleihin. Kyläpäivien aikana kiertotalous tulee tutuksi monella tavalla. Alakoulun kyläpäivään kuuluu lounaan syöminen ja samalla oppilaat pääsevät tekemään toimia ruokahävikin pienentämiseksi. Vaikka jokaisessa kylässä on vähintään yksi ammattinimike, joka viittaa kiertotalouteen, niin tärkeämpää on huomata, että kiertotalous koskettaa kaikkia töitä: kaupoissa yritetään vähentää hävikkiä, energia tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla, logistiikka optimoidaan, työtiloja tarjotaan palveluna ja metsäteollisuuden sivuvirrat otetaan hyötykäyttöön.

Mukaan on kehitetty myös kuvitteellinen täysin kiertotalouden hengessä toimiva puurakentamisen yritys Puuta Oy, jossa yhdistyvät kotimainen hiilinielu, modulaarinen tila-ajattelu, lähiruoka ja -energia sekä elinkaarimalli. Yrityskylissä siirrytään jätteettömään aikakauteen ja kylien hauskoina elementteinä ovat puhuvat raaka-aineiden lajittelupisteet.

Yrityskylä yläkoulun pelipäivässä opitaan, että globaaleilla markkinoilla pärjääminen vaatii hyvän tuloksen lisäksi kestävää mainetta. Pelin tiimellyksessä oppilaat pääsevät myös suunnittelemaan kiertotaloushengessä ympäristöystävällisiä investointeja. Alakoulusta tuttu kiertotalousyritys Puutaa pelataan myös Yrityskylä yläkoulussa.

TAT on julkaissut osana Yrityskylän opetuskokonaisuutta myös animaatiovideon siitä, mitä kiertotalous tarkoittaa. Video toimii hyvin peruskoulun oppitunneilla kiertotalouden opetuksen lähtöstarttina.

Miten osaksi opetusta?

Lisätietoja Yrityskylästä ja sen liittämisestä osaksi opetusta löydät Yrityskylän verkkosivuilta: www.yrityskyla.fi

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan.

Mistä on kyse?