Kiertotalous Yrityskylässä

Päättynyt hanke 6/2017 – 1/2020.

Toimme kiertotalouden osaksi Yrityskylä Alakoulun ja Yrityskylä Yläkoulun opintokokonaisuuksia. Hankkeen myötä kiertotalous vakiintui pysyväksi osaksi Yrityskylien toimintaa.

Mistä oli kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta, ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Talous ja nuoret TAT aloitti kiertotaloustyön syksyllä 2017 Sitran tukemana. Tuolloin tavoitteeksi muotoiltiin, että kiertotalous saadaan osaksi talous- ja työelämätaitojen opetusta. Oppilaiden haluttiin kyseenalaistavan nykyinen kestämätön elämäntapa tutustumalla kiertotalouteen. Lisäksi tavoitteena oli lisätä ymmärrystä luonnonvarojen rajallisuudesta ja merkityksestä taloudelle. TATin ja Sitran hankkeen tarkoituksena oli tuoda kiertotalous osaksi Yrityskylän oppimiskokonaisuutta.

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Maailman parhaana palkittu Yrityskylä perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Yrityskylän tavoitteena on, että oppilas oivaltaa kestävän yhteiskunnan peruspilarit ja näkee palveluiden jakamisen, käyttämisen ja kierrättämisen merkityksen osana talouden toimintaa.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeen aikana kiertotalous saatiin osaksi Yrityskylä Alakoulun ja Yrityskylä Yläkoulun oppimistavoitteita ja -kokonaisuuksia. Lukuvuodeksi 2018-2019 Yrityskylä-vierailuun valmistava materiaali uudistettiin täysin tekemällä erityisesti kiertotalous näkyvämmäksi. Opiskelijat tutustuivat luonnonvarojen merkitykseen taloudelle sekä kiertotalouden määritelmään ja liiketoimintamalleihin.

Yrityskylä tavoitti vuonna 2019 lähes 77 000 oppijaa. Lisäksi TAT tarjosi kiertotalouskoulutusta ja -perehdytystä yli tuhannelle opettajalle sekä perehdytti koko henkilöstönsä kiertotalouteen. Hankkeen aikana tuotettiin myös kiertotalousanimaatioita opetuksen tueksi. Videot ovat vapaasti katsottavissa TATin Youtube-kanavalla. Lisäksi tuotettiin kiertotalousaiheisia podcasteja TATin #puhurahasta ja Puhu työstä -sarjoihin, joita opettajat voivat käyttää osana opetustaan.

Lukuvuoden 2019-2020 teemana on kiertotalous, joka on vakiintunut pysyvästi osaksi Yrityskylän toimintaa. Hankkeen aikana työskennellyt kiertotalousasiantuntija jatkaa tehtävässään myös hankkeen päätyttyä. Lisätietoja Yrityskylästä ja sen liittämisestä osaksi opetusta löydät Yrityskylän verkkosivuilta: www.yrityskyla.fi

Kuka oli mukana?

Yrityskylän on kehittänyt Talous ja nuoret TAT. Sitra rahoitti hanketta ja hankevastaavina olivat Sitran puolelta Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen.

Ota yhteyttä

Rohkeasti vaan.

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?