Företagslivets unga generationer

Avslutat projekt 4/2017–1/2020

Cirkulär ekonomi togs med som en del av studiehelheterna Businesskurser för andra stadiet. Undervisningsmaterialet finns tillgängligt för gymnasier och yrkesskolor utan kostnad.

VAD HANDLADE DET OM?

Projektet var en del av programmet cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier, som genomfördes 2017–2019. Sitras vision var att alla som tagit examen ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder i deras arbete och vardag och vilka beslut man kan fatta och vilka handlingar man kan göra för att främja en cirkulär ekonomi. Målet var att öka kunskaperna om cirkulär ekonomi i Finland genom att på bred front utveckla undervisningen i cirkulär ekonomi och tillhörande material, koncept och samarbete ur olika synvinklar för alla utbildningsstadier. I programmet deltog över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag.

Ekonomi och ungdom TAT påbörjade arbetet med cirkulär ekonomi hösten 2017 med stöd av Sitra. Då satte man upp målet att en cirkulär ekonomi skulle bli en del av undervisningen i ekonomi och arbetslivskompetens. Man ville att eleverna skulle ifrågasätta den nuvarande ohållbara livsstilen genom att lära sig mer om cirkulär ekonomi. Dessutom var målet att öka förståelsen för att naturresurserna är begränsade och deras betydelse för ekonomin. Målet med TATs och Sitras projekt var att öka kunskaperna om cirkulär ekonomi bland lärare och studerande på andra stadiet genom att göra cirkulär ekonomi till en del av studiehelheten Businesskurser.

Businesskurser är ett digitalt undervisningsmaterial för andra stadiet. På kurserna lär sig ungdomarna affärskunnande och framtidens arbetslivskompetens. Kurserna kan användas av alla finska gymnasier och yrkesläroanstalter utan kostnad. Materialet bygger på material från det verkliga näringslivet som erbjudits av företag. Kurserna är:

  1. Försäljning, marknadsföring och kommersialisering
  2. Interaktion och förhandlingsteknik
  3. Den globala marknaden
  4. Ekonomi, pengar och företagande

Vad åstadkom man?

Under projektet gjordes cirkulär ekonomi till en del av studiehelheterna Businesskurser. På kursen Den globala marknaden går man djupare in på cirkulär ekonomi och en ansvarsfull verksamhet. På de övriga kurserna är teman inom cirkulär ekonomi åtminstone med i form av exempel. Studiematerialet till Businesskurserna finns på Inlärningsmiljön Claned (på engelska). Materialet uppdateras efter behov och återkoppling. Den första uppdateringen gjordes i december 2019.

Under projektet sammanställdes ett särskilt studiematerial på 20 lektioner för andra stadiet, Hukkataloudesta kiertotalouteen (Från slösarekonomi till cirkulär ekonomi). I studiematerialet utgår man främst från perspektivet ekonomikunskaper och arbetslivsfärdigheter samt företagande. Materialet kan laddas ner Webbplatsen Businesskurser (på finska) och finns även i olika språkversioner (finska, engelska). Dessutom blev cirkulär ekonomi en del av innehållet i studiematerialet till verktyget för digital studiehandledning, Opopassi (på engelska).

Under projektet skapade man animationer om en cirkulär ekonomi och poddsändningar till stöd för undervisningen. Videofilmerna kan ses på TATs Youtube-kanal (på finska). Dessutom gjorde man en videoserie med företagsexempel, som kan ses på Businesskurser på Youtube-kanalen (på finska). Även poddsändningar på ämnet en cirkulär ekonomi producerades till TATs serier #puhurahasta och Tala om jobbet (på finska), som lärare kan använda som en del av undervisningen.

På Businesskurserna deltog år 2019 cirka 29 600 elever. Dessutom gick cirka 250 lärare en utbildning i eller en introduktion till cirkulär ekonomi. Utbildningar anordnades i bland annat Helsingfors, Tammerfors, Villmanstrand, Seinäjoki, Kuopio och Jyväskylä. Dessutom deltog man under projektets gång även i utbildningar och workshoppar som anordnades av andra aktörer, exempelvis Finlands Företagare och olika läroanstalter.

Våren 2020 hade Businesskurserna använts av läroanstalter på andra stadiet för fjärde läsåret i rad, och under den tiden användes kurserna redan på 135 gymnasieskolor och yrkesläroanstalter. Återkopplingen har varit fenomenal: 92 procent av de studerande rekommenderar kurserna och undervisningsmaterialet till andra studerande.

Den expert på cirkulär ekonomi som arbetade under projektet fortsätter sitt arbete även efter att projektet är slut. Utbildningen av lärare fortsätter våren 2020 i form av utbildningar och webbinarier (på finska).

Vem var med?

Undervisningsmaterialet är en del av TATs verksamhet. Sitra finansierade projektet och projektansvariga från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen. Dessutom deltog bland annat Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, CMI, Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Arbetspensionsförsäkrarna Tela, Nordea, Lidl, UPM, Haaga-Helia yrkeshögskola, Finlands Näringsliv EK och Slush. Kurshelheten har fått ett pedagogiskt kvalitetscertifikat från Kokoa Standard.

KONTAKTA OSS

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?