Siirry suoraan sisältöön

TATin Bisneskurssit

Bisneskurssien ja materiaalien avulla toisella asteella opiskelevat oppivat talousosaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja sekä syventävät ymmärrystään globaalista toimintaympäristöstä ja talouden megatrendeistä.

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Talousosaaminen on osa yleissivistystä: yhteiskunnallisia ilmiöitä ei voi ymmärtää ilman talouden ja kaupan näkökulmaa. Kansainvälistä liiketoiminnan ja kiertotalouden osaamista tarvitaan tulevaisuuden työelämässä alasta ja työtehtävistä riippumatta laajasti.

TATin Bisneskurssit on digitaalinen oppimateriaalikokonaisuus toiselle asteelle. Materiaalit perustuvat viimeisimpiin pedagogisiin ratkaisuihin ja yritysten tarjoamiin case study -tehtäviin oikeasta liike-elämästä.

Mitä teemme?

Bisneskurssien sisällöt on tuotettu yhteistyössä laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa, jotta niihin on saatu viimeisin osaaminen ja tulevaisuuden liiketoiminnan odotukset. Kurssit ovat:

  1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen
  2. Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot
  3. Globaalit markkinat
  4. Talous, raha ja yrittäjyys.

Kiertotalous-teema taustoineen ja liiketoimintamalleineen opetetaan kurssilla Globaalit markkinat. Kaikissa neljässä kurssissa on otettu huomioon kiertotalouden näkökulmat.

Bisneskursseja voi käyttää monella tavoin hyödyksi opetuksessa. Ne on paketoitu kurssikokonaisuuksiksi kaikkien suomalaisten lukioiden ja ammattioppilaitosten käyttöön. Kyseessä on kuitenkin digitaalinen oppimateriaali, jota opettaja ja koulu voivat käyttää haluamallaan tavalla osana omaa opetustaan. Kursseilta voi siis valita osaksi omaa opetusta myös vain joitakin materiaaleja. Kurssit ovat käyttäjille maksuttomia, ja opettajille järjestetään säännöllisesti koulutuksia kiertotalouteen, pedagogiikkaan ja kurssialustan käyttöön liittyen.

Kuka on mukana?

Oppimateriaalit ovat osa TATin toimintaa. Bisneskurssit toteutetaan digitaalisessa Claned-oppimisympäristössä, ja pedagogisesta käsikirjoituksesta vastaa Helsingin yliopisto. Yhteistyössä ovat mukana muun muassa Sitra, Aalto Yliopisto, CMI, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Tela, Nordea, Lidl, UPM, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Slush. Kurssikokonaisuus on saanut Kokoa Standardin myöntämän pedagogisen laatusertifikaatin.

Miten osaksi opetusta?

TATin toisen asteen oppimateriaalit on todettu Euroopan komission (Entrecomp) taholta yrittäjyyden mallimateriaaleiksi, ja niillä on tällä hetkellä noin 10 000 käyttäjää vuodessa. Materiaalia kehitetään vuoden 2019 aikana entistä paremmin ammatillisen koulutuksen käyttöön yhteistyössä useiden oppilaitosten kanssa. Myös opettajien kiertotalousosaamista lisätään jatkuvasti tarjoamalla kuukausittaisia kiertotalouskoulutuksia, joiden aikataulut ja ilmoittautuminen löytyvät toiminnon nettisivuilta. Kiertotaloudesta tehdään vielä erillinen oppimateriaalikokonaisuus, jonka voi tilata helmikuusta 2019 lähtien maksutta osoitteesta www.bisneskurssit.fi.

Syksyllä 2018 lanseeratussa opinto-ohjauksen digitaalisessa työkalussa, Opopassissa, tutustutaan niin ikään kiertotalouteen ja sen liiketoimintamahdollisuuksiin ja osaamisvaatimuksiin: www.opopassi.com

Ota yhteyttä

Rohkeasti vaan!

Mistä on kyse?