Bisneskurssit

Päättynyt hanke 4/2017 – 1/2020.

Kiertotalous sisällytettiin osaksi toisen asteen Bisneskurssien opintokokonaisuuksia. Oppimateriaalit ovat lukioiden ja ammattiopistojen saatavilla maksutta.

Ajankohtaista

Vierailija

Yritys, muuta maailmaa!

Vierailija

Miten kiertotalous saadaan osaksi koulujen arkea?

Poiminnat

Nuori, hae kesätöihin kiertotalous­guruksi!

Mistä oli kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Talous ja nuoret TAT aloitti kiertotaloustyön syksyllä 2017 Sitran tukemana. Tuolloin tavoitteeksi muotoiltiin, että kiertotalous saadaan osaksi talous- ja työelämätaitojen opetusta. Oppilaiden haluttiin kyseenalaistavan nykyinen kestämätön elämäntapa tutustumalla kiertotalouteen. Lisäksi tavoitteena oli lisätä ymmärrystä luonnonvarojen rajallisuudesta ja merkityksestä taloudelle. TATin ja Sitran hankkeen tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista toisen asteen opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa tuomalla kiertotalous osaksi Bisneskurssien oppimiskokonaisuutta.

Bisneskurssit on digitaalinen toisen asteen oppimateriaalikokonaisuus. Kursseilla nuoret oppivat kaupallista osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja. Kurssikokonaisuudet ovat kaikkien suomalaisten lukioiden ja ammattioppilaitosten käytettävissä maksutta. Materiaalit perustuvat yritysten tarjoamiin materiaaleihin oikeasta liike-elämästä. Kurssit ovat:

  1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen
  2. Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot
  3. Globaalit markkinat
  4. Talous, raha ja yrittäjyys

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeen aikana kiertotalous sisällytettiin osaksi Bisneskurssien opintokokonaisuuksia. Globaalit markkinat -kurssilla perehdytään syvemmin kiertotalouteen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Muilla kursseilla kiertotalouden teemat ovat mukana vähintään esimerkkien muodossa. Bisneskurssien oppimateriaali on saatavilla Claned-oppimisympäristössä. Materiaaleja päivitetään tarpeiden ja palautteiden mukaan. Ensimmäinen päivitys tehtiin joulukuussa 2019.

Hankkeen aikana luotiin myös erillinen, 20 oppitunnin laajuinen, Hukkataloudesta kiertotalouteen -oppimateriaali toiselle asteelle. Oppimateriaalin näkökulma painottuu talous- ja työelämätaitoihin sekä yrittäjyyteen. Materiaali on ladattavissa Bisneskurssit-nettisivuilla, ja siitä löytyy myös kieliversiot (suomi, englanti). Lisäksi kiertotalous tuotiin osaksi digitaalisen opinto-ohjauksen työkalun, Opopassin, oppimateriaalisisältöä.

Hankkeen aikana tuotettiin kiertotalousanimaatioita ja podcasteja opetuksen tueksi. Videot ovat katsottavissa TATin Youtube-kanavalla. Lisäksi kiertotalouden yritysesimerkeistä tehtiin videosarja, joka on katsottavissa Bisneskurssit Youtube-kanavalla. Myös kiertotalousaiheisia podcasteja tuotettiin TATin #puhurahasta ja Puhu työstä -sarjoihin, joita opettajat voivat käyttää osana opetustaan.

Bisneskurssit tavoittivat vuonna 2019 noin 29 600 opiskelijaa. Lisäksi kiertotalouteen koulutettiin ja perehdytettiin noin 250 opettajaa. Koulutuksia järjestettiin muun muassa Helsingissä, Tampereella, Lappeenrannassa, Seinäjoella, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Lisäksi hankkeen aikana osallistuttiin myös muiden toimijoiden, kuten Suomen Yrittäjien ja eri oppilaitosten järjestämiin koulutuksiin ja työpajoihin.

Bisneskurssit olivat keväällä 2020 neljättä lukuvuotta käytössä toisen asteen oppilaitoksissa, jonka aikana kursseja on käytetty jo 135 lukiossa ja ammattiopistossa. Palaute on ollut erinomaista, ja 92 prosenttia opiskelijoista suosittelee kursseja ja oppimateriaaleja muille opiskelijoille.

Hankkeen aikana työskennellyt kiertotalousasiantuntija jatkaa tehtävässään myös hankkeen päätyttyä. Opettajien kouluttaminen jatkuu keväällä 2020 koulutusten ja webinaarien muodossa.

Kuka oli mukana?

Oppimateriaalit ovat osa TATin toimintaa. Sitra rahoitti hanketta ja hankevastaavina olivat Sitran puolelta Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Lisäksi mukana olivat muun muassa Helsingin yliopisto, Aalto Yliopisto, CMI, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Tela, Nordea, Lidl, UPM, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Slush. Kurssikokonaisuus on saanut Kokoa Standardin myöntämän pedagogisen laatusertifikaatin.

Ota yhteyttä

Rohkeasti vaan!

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?