Tulevaisuuden työpaikka

Det här är en möjlighet för 60 olika arbetsplatser att förnya sig.

VAD HANDLAR DET OM?

Vad handlar det om?

Yrkeskarriärerna och sätten att arbeta befinner sig i en brytningstid. Den snabba förändringen påverkar också om människor upplever att deras kunskaper motsvarar de krav det föränderliga arbetslivet ställer eller om arbetsplatserna har förmåga att erbjuda förutsättningar för att förnya kunnandet.

Framtidens arbetsplats förnyas bara med hjälp av människor. Projektet Framtidens arbetsplats samlade 60 olika arbetsplatser för att utveckla verktyg för att förnya arbetsplatserna och för att uppdatera de anställdas kunskap. Målet var att arbetsplatserna ska rustas att utveckla sig till lockande inlärningsmiljöer och att allt fler finländare aktivt ska uppdatera sina kunskaper.

Vad fick man till stånd?

I början av 2017 sökte vi olika arbetsplatser som kan delta. Tillsammans med de 60 utvalda arbetsplatserna utvecklade vi verktyg för att förnya arbetsplatserna. Det praktiska arbetet pågick i Boot Camps som ordnades runt om i Finland. Under Boot Camp utvecklade varje arbetsplats ett konkret verktyg för att förnya och utveckla den egna arbetsplatsen. Idén var också att sammanföra olika arbetsplatser: för att lära sig av varandra och förnyas tillsammans. Du kan bekanta dig med de verktyg som arbetsplatserna skapade här (på finska).

Vilka deltog?

Alla de 60 arbetsplatser som var modiga nog att vara med och försöka hitta olika sätt att förnya sig spelade huvudrollen i projektet. Projektet leddes av Sitra i samarbete med arbetspensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och personalledningsgruppen HENRY ry. Framtidens arbetsplats samlade också aktiva arbetslivsutvecklare, ”fanbärarna” för förnyelsen. Fanbärarna är personer och grupper som har samma målsättning som projektet och som delade uppfattningen om att det behövs en systematisk förändring av arbetslivet och ville uppmuntra arbetsplatserna att delta i förnyelsen.

KONTAKTA OSS!

Vi svarar gärna.

Arrangörer

personer
Saara Rimon
Ledande Expert, Biodiversitet och vardag
personer
Kati Huoponen
Direktör för arbetshälsofunktionen, Ilmarinen
personer
Katja Atsar
Head of Wauhdittamo, innovation process, Ilmarinen
personer
Marita Salo
verksamhetsledare, HENRY ry
Milma Arola
personer
Milma Arola
Ledande Expert, Kompetenses tid
personer
Lilli Poussa
Expert, Förutse

 

Vad handlar det om?