Det här är en möjlighet för 60 olika arbetsplatser att förnya sig.

VAD HANDLAR DET OM?

Vad handlar det om?

Yrkeskarriärerna och sätten att arbeta är i en brytningstid. Den snabba förändringen inverkar också på om människor upplever att deras kunskaper motsvarar kraven det föränderliga arbetslivet ställer eller om arbetsplatserna har förmåga att erbjuda förutsättningar för att kunna förnya kunskapen.

Framtidens arbetsplats förnyas bara med hjälp av människor. Projektet Framtidens arbetsplats samlar 60 olika arbetsplatser för att utveckla verktyg för att förnya arbetsplatserna och för att uppdatera de anställdas kunskap. Målet är att arbetsplatserna ska få redskap för att utvecklas till lockande inlärningsmiljöer och att allt fler finländare aktivt ska uppdatera sin kunskap.

Vad gör vi?

I början av 2017 sökte vi olika arbetsplatser som kan delta. Tillsammans med de 60 utvalda arbetsplatserna utvecklar vi nu verktyg för att förnya arbetsplatserna. Det praktiska arbetet pågår i Boot Camps som ordnas runt om i Finland. På Boot Campen får varje arbetsplats konkreta verktyg för att uppdatera de anställdas kunskap och för att förnya arbetsplatsen. Idén är också att sammanföra olika arbetsplatser: för att lära sig av varandra och förnyas tillsammans.

Vem är med?

De 60 arbetsplatser som har varit modiga nog att vara med och försöka hitta olika sätt att förnya sig spelar huvudrollen i projektet. Projektet leds av Sitra i samarbete med arbetspensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och personalledningsgruppen HENRY. Framtidens arbetsplats samlar också aktiva arbetslivsutvecklare, ”fanbärarna” för förnyelsen. Fanbärarna är personer och grupper som har samma målsättning som projektet och delar uppfattningen om att det behövs en systematisk förändring av arbetslivet och vill uppmuntra arbetsplatserna att delta i förnyelsen.

Vad är på gång?

60 arbetsplatser har valts ut och det praktiska arbetet sker på Boot Camps som ordnas i mars och april. Resultaten från hela projektet, det vill säga de bästa verktygen för förnyelse, presenteras på sommaren 2017.

KONTAKTA OSS!

Vi svarar gärna.

Arrangörer

 

Vad handlar det om?